Akademik Özgürlük ve Toplumsal Sorumluluk Forumu
31.05.201, Kocaeli


Program                   Sonuç Bildirgesi