DOKÜMAN ADI TARİH
Onur Hamzaoğlu Olayı İNDİR
Details  of the history and update of Onur Hamzaoglu case (ENGLISH) DOWNLOAD
Türk Tabipler Birliği Dilovası Raporu İNDİR
Türk Tabipler Birliği Dilovası Raporu Genişletilmiş Baskı İNDİR
TTB'nin Etik Kurula Başvuru Yazısı  İNDİR
Etik Kurul'un TTB'ye Yanıtı İNDİR
Comments by the Ethical Board DOWNLOAD
Lima Bildirgesi (Akademik Özgürlük ve Yüksek Öğretim Kurumlarının Özerkliği) İNDİR
Akademik Özgürlük ve Toplumsal Sorumluluk Forumu - Forum Programı 31/05/2011 İNDİR
Akademik Özgürlük ve Toplumsal Sorumluluk Forumu Sonuç Bildirgesi 31/05/2011 İNDİR
Çevre Ve Halk Sağlığı Sorunları Karşısında Bilim İnsanının Sorumluluğu Sempozyumu Sonuç Bildirgesi 23/11/2011 İNDİR
Türkiye Biyoetik Derneği Görüşü 12/05/2011 İNDİR
Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Görüşü 16/05/2011 İNDİR
Türk Nöroloji Derneği Görüşü 25/05/2011 İNDİR
Türk Cerrahi Derneği Görüşü İNDİR
Amsterdam Üniversitesi Rektörü Dymph Van Den Boom'a gönderilen mektup İNDİR
Amsterdam Belediye Başkanı Eberhard Van Der Laan'a gönderilen mektup İNDİR
Letter to Dymph Van Den Boom, Rector Magnificus of the University of Amsterdam DOWNLOAD
Letter to Eberhard Van Der Laan, Mayor of Amsterdam DOWNLOAD