1 TTB Merkez Konseyi
2 KESK
3 DİSK
4 Türk Diş Hekimleri Birliği
5 Türk Veteriner Hekimleri Birliği
6 SES Genel Merkezi
7 KESK Ankara Şubeler Platformu
8 KESK Denizli Şubeler Platformu
9 KESK İstanbul Şubeler Platformu
10 TMMOB Denizli İKK
11 TMMOB İstanbul İKK
12 TMMOB Kocaeli İKK
13 TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Ankara Şubesi
14 DİSK Ankara Bölge Temsilciliği
15 Adana-Osmaniye Tabip Odası
16 Ankara Tabip Odası
17 Antalya Tabip Odası
18 Aydın Tabip Odası
19 Bursa Tabip Odası
20 Diyarbakır Tabip Odası
21 Denizli Tabip Odası
22 Edirne Tabip Odası
23 Eskişehir Tabip Odası
24 Gaziantep-Kilis Tabip Odası
25 İstanbul Tabip Odası
26 İzmir Tabip Odası
27 Kocaeli Tabip Odası
28 Mersin Tabip Odası
29 Eğitim Sen Ankara  No’lu Şube
30 Eğitim Sen Antalya Şubesi
31 Eğitim Sen Denizli Şubesi
32 Eğitim Sen Edirne Şubesi
33 Eğitim Sen İstanbul  No’lu Şube
34 Eğitim Sen İzmir  No’lu Şube
35 Eğitim Sen Kocaeli Şubesi
36 SES Ankara Şubesi
37 SES Antalya Şubesi
38 SES Bursa Şubesi
39 SES Denizli Şubesi
40 SES Edirne Şubesi
41 SES Eskişehir Şubesi
42 SES Gaziantep Şubesi
43 SES Kocaeli Şubesi
44 SES İstanbul Şişli Şubesi
45 SES İzmir Şubesi
46 Tüm Öğretim Üyeleri Derneği
47 Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği
48 Üniversite Konseyleri Derneği
49 Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyeleri Derneği
50 Hacettepe Öğretim Üyeleri Derneği
51 İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyeleri Derneği
52 Mersin Üniversitesi Öğretim Üyeleri Konseyi
53 Ortadoğu Öğretim Elemanları Derneği
54 Karaburun Bilim Kongresi Düzenleme Kurulu
55 Halk Sağlığı Uzmanları Derneği
56 Türk Cerrahi Derneği
57 Türkiye Biyoetik Derneği
58 Türk Hemşireler Derneği
59 Nükleer Tehlikeye Karşı Barış ve Çevre İçin Sağlıkçılar Derneği
60 Atatürkçü Düşünce Derneği Kocaeli Şubesi
61 Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kocaeli Şubesi
62 Çevre ve Tüketici Koruma Derneği – Adana
63 Hacı Bektaşî Veli Kültür Derneği Kocaeli Şubesi
64 Kocaeli Eczacı Odası
65 Kocaeli Diş Hekimleri Odası
66 Kocaeli Veteriner Hekimler Odası
67 BES Kocaeli Şubesi
68 Emekli-Sen Kocaeli Şubesi
69 TümBel-Sen Kocaeli Şubesi
70 Dev-Sağlık İş Kocaeli Şubesi
71 Birleşik Metal-İş Kocaeli Şubesi
72 DİSK/Genel İş Kocaeli Şubesi
73 Türk-İş Teksif-İş Kocaeli Şubesi
74 Belediye İş Kocaeli  No’lu Şube
75 Yapı-Yol Sen Kocaeli Şubesi
76 ESM Kocaeli Şubesi
77 BTS Kocaeli İl Temsilciliği
78 İstanbul Barosu
79 İstanbul Eczacı Odası
80 İstanbul Diş Hekimleri Odası
81 İstanbul Veteriner Hekimleri Odası
82 Ege Çevre ve Kültür Platformu
83 Edirne Belediyesi
84 Edirne Kent Konseyi
85 BDP Kocaeli İl Örgütü
86 CHP Kocaeli il Örgütü
87 DP Kocaeli İl Örgütü
88 EMEP Kocaeli İl Örgütü
89 ÖDP Kocaeli İl Örgütü
90 TKP Kocaeli İl Örgütü
91 ÖDP Edirne İl Örgütü
92 TTB Tıp Öğrencileri Kolu
93 Kocaeli Tabip Odası Tıp Öğrenci Komisyonu
94 Ankara Tabip Odası Tıp Öğrenci Komisyonu
95 DOĞADER
96 PETROL-İŞ Sendikası (TÜRK-İŞ)
97 BİRLEŞİK METAL-İŞ Sendikası (DİSK)
98

The International Association of Health Policy