KAMPANYA DESTEKÇİLERİ


 1. Prof. Dr. Cem Terzi (Dokuz Eylül Üniversitesi)

 2. Prof. Dr. İzge Günal (Dokuz Eylül Üniversitesi) 

 3. Prof. Dr. Ahmet Haşim Köse (Ankara Üniversitesi) 

 4. Prof. Dr. Korkut Boratav (Ankara Üniversitesi) 

 5. Prof. Dr. Tülin Öngen (Ankara Üniversitesi) 

 6. Prof. Dr. İzzettin Önder (İstanbul Üniversitesi)

 7. Prof. Dr. Alaeddin Şenel (Emekli Öğretim Üyesi)

 8. Prof. Dr. Fuat Ercan (Marmara Üniversitesi) 

 9. Dr. Eriş Bilaloğlu (TTB Merkez Konseyi Başkanı) 

 10. Prof. Dr. Feride Aksu (TTB Merkez Konseyi Üyesi) 

 11. Prof. Dr. Gülriz Ersöz (TTB Merkez Konseyi Üyesi) 

 12. Doç. Dr. Özlem Azap (TTB Merkez Konseyi Üyesi) 

 13. Dr. Osman Öztürk (TTB Merkez Konseyi Üyesi) 

 14. Dr. Hüseyin Demirdizen (TTB Merkez Konseyi Üyesi) 

 15. Dr. Halis Yerlikaya (TTB Merkez Konseyi Üyesi) 

 16. Doç. Dr. Mehmet Zencir (TTB Merkez Konseyi Üyesi) 

 17. Dr. Arzu Erbilici (TTB Merkez Konseyi Üyesi) 

 18. Dr. Zülfükar Cebe (TTB Merkez Konseyi Üyesi) 

 19. Prof. Dr. Ahmet Özdemir Aktan (TTB Merkez Konseyi Üyesi) 

 20. Dr. Fatih Sürenkök (TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi) 

 21. Çetin ERDOLU (SES MYK Genel Başkanı) 

 22. Mehmet Sıddık AKIN (SES MYK Genel Sekreter) 

 23. Şinasi DURSUN (SES MYK Genel Mali Sekreter) 

 24. Hasan KALDIK (SES MYK Örgütlenme Sekreteri) 

 25. Bedriye YORGUN (SES MYK Genel Kadın Sekreteri) 

 26. Zülfikar KARTAL AKÇAY (SES MYK Genel Eğitim-Basın Yayın ve Sosyal İşler Sekreteri) 

 27. Aslıhan HAN ÖZDEN (SES MYK Genel Hukuk ve TİS Sekreteri) 

 28. Prof. Dr. M. Taner Gören (İstanbul Tabip Odası Başkanı) 

 29. Dr. Ali Özyurt (İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi) 

 30. Ulaş Yasa (Eğitim Sen İzmir 3 No’lu Şube Başkanı) 

 31. Yrd. Doç. Dr. İsmet Akça (Eğitim Sen İstanbul 6 No’lu Şube Başkanı) 

 32. Yrd. Doç. Dr. Gülseren Adaklı (Eğitim Sen Ankara 5 No’lu Şube Başkanı) 

 33. Dr. Sema Günal 

 34. Dr. Kaan Günal 

 35. Prof. Dr. Saadet Ülker (Hacettepe Üniversitesi) 

 36. Prof. Dr. Erhan Nalçacı (Ankara Üniversitesi) 

 37. Prof. Dr. Cengiz Erçin (Kocaeli Üniversitesi) 

 38. Doç. Dr. İlker Belek (Antalya Üniversitesi) 

 39. Yrd. Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz (Kocaeli Üniversitesi) 

 40. Prof. Dr. Mehmet Türkay (Marmara Üniversitesi) 

 41. Prof. Dr. Zuhal Okuyan (Dokuz Eylül Üniversitesi) 

 42. Prof. Dr. Yüksel Akaya (Gazi Üniversitesi) 

 43. Prof. Dr. Ahmet Öncü (Sabancı Üniversitesi) 

 44. Doç Dr. Sibel Özbudun (Hacettepe Üniversitesi) 

 45. Prof. Dr. Atilla Göktürk (Muğla Üniversitesi) 

 46. Prof. Dr. Beyza Üstün (Yıldız Teknik Üniversitesi-Çevre Mühendisliği) 

 47. Doç. Dr. Özlem Özkan (Kocaeli Üniversitesi) 

 48. Doç. Dr. Murat Civaner (Uludağ Üniversitesi) 

 49. Doç Dr. Metin Özuğurlu (Ankara Üniversitesi) 

 50. Yrd. Doç. Dr. Hilmi Maktav (Ege Üniversitesi) 

 51. Yrd. Doç. Dr. Yasemin Özgün (Anadolu Üniversitesi) 

 52. Prof. Dr. Kayıhan Pala (Uludağ Üniversitesi-Halk Sağlığı) 

 53. Prof. Dr. Gülhan Hoştürk Türkay (İstanbul Üniversitesi) 

 54. Doç. Dr. Süleyman Ulutürk (Akdeniz Üniversitesi) 

 55. Yrd. Doç. Dr. Özgür Müftüoğlu (Marmara Üniversitesi) 

 56. Yrd. Doç. Ata Soyer (Dokuz Eylül Üniversitesi) 

 57. Prof. Dr. Ali Osman Karababa (Ege Üniversitesi) 

 58. Doç Dr. Meral Türk (Ege Üniversitesi) 

 59. Doç. Dr. Meltem Çiçeklioğlu (Ege Üniversitesi) 

 60. Doç Dr. Şafak Taner (Ege Üniversitesi) 

 61. Doç. Dr. Zeliha Öcek (Ege Üniversitesi) 

 62. Araş Gör. Aydın Arı (Dokuz Eylül Üniversitesi) 

 63. Araş Gör. Dr. Mustafa Öziş (Gazi Üniversitesi) 

 64. Araş. Gör. Emel Yuvayapan (Dokuz Eylül Üniversitesi) 

 65. Araş Gör. Erkin Başer (Dokuz Eylül Üniversitesi) 

 66. Öğr. Gör. Barış Alpaslan (Ege Üniversitesi) 

 67. Remzi Altunpolat (Türk Eczacıları Birliği) 

 68. A. Serkan Mercan (Türk Eczacıları Birliği)

 69. Yrd. Doç. Dr. Sinan Alçın

 70. Dr. Mustafa Vatansever (İzmir) 

 71. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Barış Gümüşbaş (Hacettepe Üniversitesi) 

 72. Yrd. Doç. Dr.Hale Balseven (Akdeniz Üniversitesi) 

 73. Yrd. Doç. Dr. Esin Candan (Dokuz Eylül Üniversitesi) 

 74. Öğr. Gör. Burak Bakır (Dokuz Eylül Üniversitesi) 

 75. Yrd. Doç Dr. Ferda Dönmez (Ankara Üniversitesi) 

 76. Arş. Gör. Vefa Saygın Öğütle (Ege Üniversitesi) 

 77. Arş. Gör. Onur Uca (Ege Üniversitesi) 

 78. Prof. Dr. S.Ender Düzcan (Pamukkale Üniversitesi) 

 79. Doç. Dr. Bülent Duru (Ankara Üniversitesi) 

 80. Doç. Dr. Hakan Mıhçı (Hacettepe Üniversitesi) 

 81. Dr. Ali Özyurt (İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi) 

 82. Haydar Uncu (Adnan Menderes Üniversitesi) 

 83. Araş Gör. Dr. Taylan Koç (Çukurova Üniversitesi) 

 84. Nida Kamil Özbolat (Institute for Prospective Technological Studies / Sevilya) 

 85. Öğr. Gör. Dr. Cihan Taylan Akdağ (Dokuz Eylül Üniversitesi) 

 86. Prof. Dr. L. Işıl Ünal (Ankara Üniversitesi) 

 87. Prof. Dr. Nilgün Toker (Ege Üniversitesi) 

 88. Prof Dr. Tahsin Yeşildere (İstanbul Üniversitesi) 

 89. Prof. Dr. Ertan Yılmaz (Dokuz Eylül Üniversitesi) 

 90. Prof. Dr. Necati Dedeoğlu (Akdeniz Üniversitesi) 

 91. Doç Dr. Doğan Göçmen (Adıyaman Üniversitesi)

 92. Yrd. Doç Dr. Saadet Aydın (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

 93. Araş. Gör. Emek Bayrak (Kocaeli Üniversitesi) 

 94. Araş. Gör. Doğan Barış Kılınç (Dicle Üniversitesi)

 95. Öğr. Gör. Ersin Vedat Elgür (Dicle Üniversitesi)

 96. Öğr. Gör. Aydın Gelmez (Dicle Üniversitesi)

 97. Evren Mehmet Dinçer (Cornell Üniversitesi, Doktora Öğrencisi) 

 98. Araş Gör. Kutlu Dane (Akdeniz Üniversitesi)

 99. Yrd. Doç. Adile Arslan Avar (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü)

 100. Prof. Dr. Esat Adıgüzel (Pamukkale Üniversitesi)

 101. Prof. Dr. Fatma Gök (Boğaziçi Üniversitesi)

 102. Dr. Harun Balcıoğlu (Ankara Üniversitesi)

Kurumsal İmzacılar Listesi

Devamı için tıklayınız

{backbutton}