Onurumuzu Savunuyoruz Hareketi'nin Yrd. Doç. Dr. Taylan Koç Hakkındaki Açıklaması ve İmza Metnine Destek Çağrısı

Taylan Koç Yalnız Değildir...

Tüm Üniversite bileşenlerini Taylan Koç’a sahip çıkmaya çağırıyoruz

Bir akademisyen son yılların revaçta yöntemlerinden ‘tehdit içerikli, isimsiz bildiriler’ esas alınarak sindirilmek, susturulmak isteniyor.

Çukurova ÜniversitesiHukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Anabilimdalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Taylan Koç hakkında, kimliği belirsiz kişilerce yazılmış ve fakülte içerisinde dağıtılmış bildiriler nedeniyle hem dekanlık hem de savcılık tarafında soruşturma açıldı.

Geçtiğimiz Mart ayı içerisinde Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Yrd. Doç. Dr. Taylan Koç’u tehdit eden ve hedef gösteren bir bildiri dağıtıldı. Taylan Koç’un derslerinde kullandığı ifadelerin çarpıtılarak aktarıldığı ilk bildiriyi tehdit dozu arttırılmış bir şekilde ikinci ve üçüncü bildiriler izledi. Bunun üzerine dekanlık ve savcılığa başvuran Koç, “bildirilerin kim ya da kimler tarafından dağıtıldığının tespit edilemediği” yanıtını aldı. Taylan Koç’u hedef gösteren ve tehdit eden kişilerin bulunması için etkin bir soruşturma yürütülmemesi yetmezmiş gibi bir de kendisi hakkında soruşturma açıldı. Savcılığın “cumhurbaşkanına hakaret, terör örgütü ve komünizm propagandası ve görevini kötüye kullanmak” iddiaları ile açtığı soruşturma takipsizlikle sonuçlandı.

Ancak hiç yabancı olmadığımız bir şekilde süreç burada sonuçlanmadı. Yrd. Doç. Dr. Taylan Koç’un fakültede verdiği derslerden biri başka bir öğretim üyesine verilirken, bir diğeri de ders programından çıkarıldı. Taylan Koç bu yöntem ile fakülte yönetimi tarafından cezalandırılmak istenmektedir.

Tehdit edilen, hedef gösterilen bir akademisyenin fakülte yönetimi tarafından cezalandırılması özgür ve eleştirel düşüncenin cezalandırılması;tehdit edenlerin isecesaretlendirilmesidir.

Onurumuzu Savunuyoruz Hareketi yürütücüleri olarak bizler, Taylan Koç’un yanında olduğumuzu bildiriyor; sizleri bu süreci özetleyen ve üniversite yönetimini harekete geçmeye çağıran imza kampanyasını imzalamaya çağırıyoruz

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfimNz2RIavKbpk9XkH9YpnVgSjgEPr6iQF8PDZA_rqDeK90A/viewform?c=0&w=1