ONURUMUZU SAVUNUYORUZ HAREKETİ
KAMUOYU AÇIKLAMASI ve BASIN AÇIKLAMASINA DAVET
20.4.2015
Arş. Gör. Dr. Coşkun Canıvar Yalnız Değildir!
Dr. Coşkun Canıvar İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde taşeron olarak çalışan sağlık işçilerinin hakkını savunduğu için İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından cezalandırılmak isteniyor.
Dr. Canıvar İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Tabip Odası Hastane Temsilcisi ve Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) üyesidir.
İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’nde taşeron çalıştırılan sağlık işçilerine yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitim toplantısında verilen eğitimi nitelikli bulmadığı, gerçek bir işçi sağlığı eğitimi istediği için Dr. Coşkun Canıvar hakkında disiplin soruşturulması açılmıştır.
Dr. Coşkun Canıvar işçilerin sağlığını ve güvenliğini savunduğu için yıldırılmak, sindirilmek istenmektedir. Oysa Tabip Odası Hastane Temsilcisi olarak çalışma arkadaşlarının güvenliği için mücadele vermek Dr. Canıvar’ın sorumluluğu ve görevidir.
Dr. Canıvar yalnız değildir! Onurumuzu Savunuyoruz Hareketi olarak bir işçi cinayetleri ülkesine dönen bu ülkede, Dr. Coşkun Canıvar’ı işçi sağlığı ve güvenliği için verdiği örnek mücadeleler için kutluyor, destekçisi olduğumuzu ilan ediyoruz.
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünü Dr. Canıvar’ı sindirmeye çalışmak yerine taşeron işçilikle mücadeleye, iş kazalarının, işçi ölümlerinin önlenmesi için çalışmaya davet ediyoruz. Akademiden beklenen budur. Görevini yapan genç bir hekimi cezalandırarak mücadelesinden vazgeçirmeye çalışmak değil!
Değerli destekçimiz, sizden yürütülmekte olan kapsamlı kampanyanın bir parçası olarak aşağıdaki protesto metnini, yine aşağıda belirtilen faks ve mail adreslerine 20.04.2015 Pazartesi günü mesai bitimine kadar iletmenizi diliyoruz.
Ayrıca, İstanbul Tabip Odası, SES İstanbul Şubeleri, DİSK/Dev Sağlık İş, DİSK/Genel İş, Taş-İş-Der, Eğitim-Sen Üniversiteler Şubesi ve TTB-Tıp Öğrencileri Kolu tarafından düzenlenen 21 Nisan 2015 Salı günü Saat:12:30 ÇAPA Cerrahi Bilimler Monoblok Binası önünde yapılacak tepki eylemi ve basın açıklamasına tüm destekçilerimizi davet ediyoruz.
En içten saygılarımızla.
Onurumuzu Savunuyoruz Hareketi Yürütücüleri
İ.Ü.Rektörlük Faks No:0 212 440 00 10
İ.Ü. Rektörlük E-Mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
İ.Ü.Tıp Fakültesi Dekanlık E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
________________________________________
Sayın Rektör/Dekan
İşçi ölümlerinin ülke gündeminden düşmediği, meslek hastalıklarının sayısının bilinmediği ülkemizde işçilerin sağlığına, güvenliğine ve nitelikli eğitim hakkına sahip çıkan Arş. Gör. Dr. Coşkun Canıvar’a yönelik işletmekte olduğunuz disiplin sürecini kendimize ve tüm üyelerimize açılmış sayıyoruz.
Akademinin, hekimliğin ve insan olmanın gereklerinden biri olan işine, işyerine, iş arkadaşlarına sahip çıkma girişiminin cezalandırılmasının fiilen ve hukuken mümkün olmadığını hatırlatıyor;
“Kademe Durdurmak” yerine “Meslek hastalıklarını-Güvencesiz Çalıştırmayı-İş Cinayetlerini ve Taşeronlaştırmayı” DURDURMANIZI bekliyoruz.