Adı Soyadı                      : Onur HAMZAOĞLU

Doğum Tarihi                 : 25 Ağustos 1961

Unvanı                             : Profesör

Öğrenim Durumu:

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Tıp

Gülhane Askeri Tıp Fakültesi

1985

Uzmanlık

Halk Sağlığı

Gülhane Askeri Tıp Fakültesi

1991

Yan Dal Uzmanlığı

Epidemiyoloji

Hacettepe Üniversitesi

1993

Akademik Unvanlar:

Unvan

Alan

Üniversite

Yıl

Yardımcı Doçent

Epidemiyoloji

Gülhane Askeri Tıp Fakültesi

1994

Doçent

Halk Sağlığı

Gülhane Askeri Tıp Fakültesi

1996

Profesör

Halk Sağlığı

Kocaeli Üniversitesi

2002

Uzmanlık Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

“Dünyada ve Türkiye’de Hekimlerin Mezuniyet Sonrası Eğitimi ve Türkiye İçin Öneriler, (Tez

Danışmanı: Prof. Dr. Nevzat Eren, Prof. Dr. Necati Dedeoğlu) Ankara, GATA Halk Sağlığı Anabilim Dalı,1991.

 

Yan Dal Uzmanlık Tezi Başlığı ve Tez Danışmanı:

“Ankara’da İki Merkezde Yapılan Kemik İliği Nakillerinde Sağkalım Olasılıkları”, (Danışmanı: Prof. Dr. Sebahat Tezcan) Ankara, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, H.Ü. Nüfus Etüdleri Enstitüsü, H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü 1993.

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

TTB Kocaeli Tabip Odası (2001-)

SES Kocaeli Şubesi (2001-)

Halk Sağlığı Uzmanlık Derneği (1995-)

Türk Hematoloji Derneği (1998-)

International Association for Health Policy(Europe) (2005-)


Yönetilen Tezler:

Uçar, M.,“GATA’da Görevli Hekimlerin İyonizan Radyasyon Riski Algılamalarının Saptanması”, Gülhane Askeri Tıp Fakültesi,1996. (Halk Sağlığı Uzmanlık Tezi).

Tekbaş, Ö. F.,“Erbaş ve Erlerin Aile Planlaması Eğitimi İçin Eğitim Materyali Geliştirilmesi”, Gülhane Askeri Tıp Fakültesi,1997. (Halk Sağlığı Uzmanlık Tezi).

Ceylan, S., “1996-1997 Eğitim Öğretim Dönemi GATA Sağlık Astsubay Hazırlama Sınıf Okulu Öğrencilerinin Aile Planlaması Konusunda Eğiticilik Eğitimi”, Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, 1997. (Halk Sağlığı Uzmanlık Tezi).

Okur, N., “Özürlülere Yönelik Örgütlenme” TC Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, 2001. (Özürlüler Uzmanlığı Tezi-Kitap olarak basıldı).

Özcan, U., “Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Büyüsel Düşünce Sıklığı”, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2004. (Halk Sağlığı Uzmanlık Tezi).

Aker, A. T., “Zorunlu Göç Yaşayan ailelerin İkinci Kuşak Üyelerinin Sağlık Durumu” Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2006 (Halk Sağlığı Yüksek Lisans Tezi).

Duman, E., “İstanbul’da bir şantiyede çalışanların iş kazalarının lzlemi,” Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2010 (Halk Sağlığı Yüksek Lisans Tezi).

Yavuz, M., “Kocaeli’nin Dilovası ve Kandıra İlçelerinde Yaşayan Gebelerden Doğan Bebeklerde Ağır Metal Maruziyeti ve Büyüme Gelişme Durumu” Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kasım 2011 (Halk Sağlığı Uzmanlık Tezi).

 

Projelerde Yaptığı Görevler:

Etimesgut Askeri Garnizonundaki Muvazzaf Subay ve Astsubaylarda Şişmanlık Prevalansının Saptanması, (GATA Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı tarafından desteklenmiştir. Proje No: AR-47,) Proje yöneticiliği, 21.9.1990

Akut Nonlenfoblastik Lösemide İndüksiyon Tedavisinde Granülosit Koloni Stimule Edici Faktörün tedaviye eklenmesinin ve Postremisyon Olarak Yoğun İntensifikasyon veya Periferik Kök Hücre Nakli Uygulamasının Etkilerinin İncelenmesi, Türk Hematoloji Derneği Lösemi Çalışma Grubu. Epidemiyoloji Sorumlusu, Mayıs 1995.

Erişkin Akut Lenfobilastik Lösemide Tedavi Protokollerinin Karşılaştırılması, Türk Hematoloji Derneği Lösemi Çalışma Grubu. Epidemiyoloji Sorumlusu, Ekim 1995.

Rezistan Kronik Lenfositik Lösemide Fludarabin ve Fludarabin + İdarubicin Tedavi Protokollerinin Karşılaştırılması, Türk Hematoloji Derneği Lösemi Çalışma Grubu. Epidemiyoloji Sorumlusu, Mart 1996.

Türkiye’de Hastane Tabanlı Erişkin Akut Lösemi Sıklığının Saptanması, Türk Hematoloji Derneği Lösemi Çalışma Grubu. Epidemiyoloji Sorumlusu, Mart 1996.

Genç Erişkin Erkeklerin Aile Planlaması Eğitimi için Eğitici Eğitimi, (Avrupa Topluluğu Komisyonu tarafından desteklenmiştir.) Proje yöneticiliği,  1996-1997

Erdine, S., Hamzaoğlu, O., Balta, E., Özkan, Ö. ve Domaç, M., Türkiye’deki Erişkinlerin Ağrı Sıklığı ve Başetme Yöntemleri, Türk Eczacıları Birliği ve Türk Algoloji (Ağrı) Derneği, Proje Yürütücüsü, 1999-2000.

Viranşehir İlçe Merkezi Sağlık Hizmetlerinin Düzenlenmesi, (Viranşehir Belediye Başkanlığı) Proje yöneticiliği, Haziran 1999-Aralık 2005.

Ondansetron HCI İçeren Zofer 8mg Tablet’in Zofran 8mg Tablet’e Göre Biyoeşdeğerliliğinin Araştırılması, Proje Klinik Sorumlusu, Temmuz 2000.

Sefuroksim Aksetil İçeren Aksef 500mg Tablet’in -500mg Tablet’e Göre Sağlıklı Katılımcılarda Tek Doz Çaprazlama İki Periyotlu Uygulama İle Biyoeşdeğerliliğinin Araştırılması, Proje Klinik Sorumlusu, Ağustos 2000.

Selekoksib İçeren Celegrin 200mg Kapsül’ün Celebrex 200mg Kapsül’e Göre Sağlıklı Katılımcılarda Tek Doz Çaprazlama İki Periyotlu Uygulama ile Biyoeşdeğerliliğinin Araştırılması, Proje Klinik Sorumlusu, Ağustos-Eylül 2000.

Fluoksetin HCI İçeren Zedprex 20mg Tablet’in Prozac 20mg Tablet’e Göre Biyoeşdeğerliliğinin Araştırılması,  Proje Klinik Sorumlusu, Eylül-Kasım2000.

Azitromisin İçeren Azro 500mg Tablet’in Zithromax 500mg Tablet’e Göre Sağlıklı Katılımcılarda Tek Doz Çaprazlama İki Periyotlu Uygulama İle Biyoeşdeğerliliğinin Araştırılması, Proje Klinik Sorumlusu, Eylül-Ekim 2000.

“Bolu’da Yoksulluk ve Sağlık”, Proje No: TÜBİTAK SBB-3035, Proje Yürütücüsü, 2003-2005.

“İzmit Merkezden Geçen D-100 Karayolunun Sağlık Etkileri”, KOÜ Proje No: 2004/8, Proje Yürütücüsü, Temmuz 2004-Temmuz 2005.

“Kocaeli’nin Dilovası ve Kandıra İlçelerinde Yaşayan Gebelerden Doğan Bebeklerde Ağır Metal Maruziyeti İle Büyüme ve Gelişme Durumu”, KOÜ BAP Proje No: 2009/003, Proje Yürütücüsü, Şubat 2009-

 


Uluslararası ödül:

GREEN PROPHET Uluslararası Çevre Örgütü’nün 2011’in Çevre Kahramanı(Eco Heroes) Ödülü (http://www.greenprophet.com/2012/01/green-prophet-11-eco-heroes-of-2011/

 

Ulusal Ödüller:

Hamzaoglu, O., Özkan, Ö. ve Janson, S. “Incidence and Causes of Home Accident at Ankara Çigiltepe Apartments in Turkey”, Accident Analysis&Prevention, 34 (1), 123-128 (2002). “Türkiye Bilimler Akademisi Sosyal Bilimler Alanında Uluslararası Bilimsel Yayınları Özendirme Programı” çerçevesinde Bilimsel Yayın Destek Ödülü (A Grubu dergi) 2 Aralık 2002.

Tekbas, F., Ceylan, S., Hamzaoglu, O., Hadse, M., “An investigation of the prevalence of depressive symptoms in newly recruited young adult men in Turkey,” Psychiatry Research, 119, 155-162. (2003). “TÜBİTAK Sağlık Bilimler Alanında Uluslararası Bilimsel Yayınları Özendirme Programı” çerçevesinde Bilimsel Yayın Destek Ödülü(B Grubu Dergide Araştırma) 2003

Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi “Araştırma Birincilik Ödülü(Kocaeli İli Okul Çocuklarında Metabolik Sendrom Prevalansı: Toplum Tabanlı Araştırma) 17 Eylül 2006.

Dr. Nejat YAZICIOĞLU İşçi Sağlığı Ödülü, İstanbul Tabip Odası, 14 Mart 2007.

Ozkan, O., Hamzaoglu, O., Erdine, S., Balta, E. ve Domac, M., “Use of Analgesics in Adults with Pain Complaints in Turkey: Prevalence and Associated Factors,” Revista de Saúde Pública, Feb. 43(1), 140-146 (2009). TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü (C1 Grubu dergi). 18 Şubat 2009.

Hamzaoglu , 0., Ozkan, O., Ulusoy, M. ve Gokdogan, F., “The Prevalence of Hopelessness Among Adults: Disability and other Related Factors,” International Journal of Psychiatry in Medicine, 40(1), 77-91 (2010).  TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü (C1 Grubu dergi). Temmuz 2010

Çim Adam Ödülü, Kültür, Turizm ve Çevre Gazetecileri Derneği (KÜLTURÇEV), 04 Temmuz 2011

Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü, Türk Tabipleri Birliği, 03 Kasım 2011

Elektrik Mühendisleri Odası Hasan Balıkçı Onur Ödülü-2011


ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

SCI-EXPANDED, SSCI, AHCI Kapsamındaki Yayınlar:

A1. Hamzaoglu, O., Özkan, Ö. ve Janson, S., “Incidence and causes of home accident at ankara cigiltepe apartments in Turkey,” Accident Analysis&Prevention, 34(1), 123-128. (2002). (Indexes: Current Contents/Clinical Medicine, EMBASE, Index Medicus/MEDLINE, Inspec, ISI Alerting Services, Reference Update, Science Citation Index, Science Citation Index Expanded, SCOPUS) (V. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi. 12-16 Ekim 1996, İstanbul. Poster bildiri.) (SCI, A Grubu Dergi)

A2. Ceylan, S., Hamzaoğlu, O., Kömürcü, S., Beyan, C., Yalcın, A., “Survey of the use of complementary and alternative medicine among Turkish cancer patients,” Complementary Therapies in Medicine, 10(2), 94-99. /2002). (SCI, A Grubu Dergi)

 

A3.Tekbas, F., Ceylan, S., Hamzaoglu, O., Hadse, M., “An investigation of the prevalence of depressive symptoms in newly recruited young adult men in Turkey,” Psychiatry Research, 119, 155-162. (2003). (SSCI, B Grubu Dergi)

 

A4. Hamzaoglu, O., Yavuz, CI., Caglayan, C., Erdogan, M.S., Etiler, N,. “Undergraduate training in occupational health at Kocaeli University Medical School: A Turkish experience,” Industrial Health, 43: 677-684. (2005). (SCI, C Grubu Dergi)

A5. Hamzaoglu, O., Cağlayan, C., Yavuz, C.I,, Sevin, E., “Blood lead levels in candy sellers working near an international road in Kocaeli, Turkey,” Archives of Environmental & Occupational Health, 62(1), 13-18; Sipring 2007. (SCI, C Grubu Dergi)

A6. Ozkan, O., Hamzaoglu, O., Erdine, S., Balta, E. ve Domac, M., “Use of analgesics in adults with pain complaints in Turkey: Prevalence and Associated Factors,” Revista de Saúde Pública, Feb. 43(1), 140-146 (2009). (Indexes: SSCI, BIOSIS, CAB-Abstracts, CAB-Health, EMBASE, Health Plan HEALTHSAFE, Human Nutrition, Life Science Collection, Medline, PubMed, PERIODICA , Popline , Wildlife Worldwide (NISC) ). (VII. Türkiye Eczacılık Kongresi. 19-21 Haziran 2003, İstanbul. Poster bildiri) (SSCI,C Grubu Dergi)

 

A7. Cizmecioglu, FM.,  Etiler,N., Ergen, A., Gormus, U., Keser, A., Hekim N., Hamzaoglu, O., Hatun, S., “Association of adiponectin, resistin and high sensitive CRP level with the metabolic syndrome in childhood and adolescence,” Experimental and Clinical Endocrinology & Diabetes, 117(10), 622-7. (2009). (SCI, C Grubu Dergi)

A8. Cizmecioglu FM., Etiler N., Hamzaoglu O., Hatun, S., “Prevalence of metabolic syndrome in schoolchildren and adolescents in Turkey: A population-based study,” Journal of Pediatric Endocrinology & Metabolism, Aug;22(8), 703-14. (2009). (SCI, C Grubu Dergi)

 

A9. Hamzaoglu, 0., Ozkan, O., Ulusoy, M. ve Gokdogan, F., “The Prevalence of hopelessness among adults: Disability and other related factors,” International Journal of Psychiatry in Medicine, 40(1), 77-91 (2010). (SSCI, C Grubu Dergi)

A10. Caglayan, C., Hamzaoglu, O., Yavuz, C.I., Yüksel, S., “Working conditions and health status of child workers: cross-sectional study of the students at an apprenticeship school in Kocaeli,” .Pediatrics International, Feb;52(1), 6-12. Epub 2009 Apr 9. (2010). (SCI, C Grubu Dergi)

A11. Caglayan, C., Hamzaoglu, O., Yavuz, C.I., Yüksel, S., “Traffic accidents resulting in death and injury on an international road passing through a city in Kocaeli, Turkey”. Archives of Environmental & Occupational Health, Apr-Jun;65(2), 59-64. (2010). (SCI, C Grubu Dergi)

A12. Etiler, N., Cizmecioglu, F.M., Hatun, S., Hamzaoglu, O., “Nutritional status of students in Kocaeli, Turkey: A population-based study,”. Pediatrics International, Apr: 53(2): 231-5 (2011). (SCI, C Grubu Dergi)

A13. Hamzaoglu, O., Etiler, N., Yavuz, C.I., Caglayan, C., “The causes of deaths in an industry-densed area: Example of Dilovasi (Kocaeli)”. Turkish Journal of Medical Sciences, 41(3): 369-375, 2011. (SCI, C Grubu Dergi)

 

A14. Yavuz, C., Hamzaoglu, O., Caglayan, C., Etiler, N., “The evaluation of undergraduate occupational health internship programme at Kocaeli Faculty of Medicine”. Turkish Journal of Medical Sciences, 41(5): 919-925, 2011, (SCI, C Grubu Dergi)

 

A15. Nilay Etiler, Çiğdem Çağlayan, Filiz Mine Çizmecioğlu, Cavit Işık Yavuz, Şükrü Hatun, Onur Hamzaoğlu, “Çalışmanın çocuk bedeni üzerine etkisi: İzmit’te yapılan iki araştırma sonuçlarının karşılaştırılması”. Türk Pediatri Arşivi, 46: 111-117, 2011.

A16. Yavuz C. I., Hamzaoğlu O., “Road traffic-related injury among the 0-17 age group in Turkey”. Turkish Journal of Trauma and Emercency Surgery, 17(4): 318-322, 2011.

 

Diğer İndeks Kapsamındaki Yayınlar:

A1. Belek, İ., Hamzaoglu, O., “Changes in health in the last two decades in Turkey: Negative Impacts of Export-Oriented Development Strategy on Health,” International Medical Journal, 9 (3), 177-184. (2002).

A2. Hamzaoglu, O., “Is GNP an Appropriate Indicator for the Development Level of a Country?” . International Medical Journal, 9(4), 257-260. (2002).

A3. Erdogan, M.S., Yavuz, C.I., Cağlayan, C., Etiler, N., Hamzaoglu O. “An analysis of the environmental threats posed by industry in Kocaeli,” Management of Environmental Quality: An International Journal, 16 (1), 26-36. (2005).

 

A4. Hamzaoglu, O., Ozkan, O., Erdine, S., Balta, E. ve Domac, M., “Prevalence of Pain Among Adults in the Turkey,” The Pain Clinic, 18(2), 147-154 (2006). (Indexes: Allied and Complementary Medicine Database; BIOSIS; e-psyche; Exerpta Medica; Inpharma Weekly; Neuroscience Citation Index)

 

A5. Cizmecioglu, F., Etiler, N., Görmüs, U., Hamzaoğlu, O., Hatun, S., “Hypovitaminosis D in obese and overweight schoolchildren: A population-based study,” Journal of Clinical Research in Pediatric Endocrinology, 1(2),89-96. (2008).

A6. Şahiner, P., O., Ozkan ve Hamzaoglu, O., Kocaeli İlindeki Sosyoekonomik Düzeyi Düşük Hanelerde Ev Kazası İnsidansı ve Risk Faktörleri,” (The Incidence and Risk Factors of the Home Accidents in the Househoulds with Low Socioeconomic Level in Kocaeli) TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni,  (TAF Preventive Medicine Bulletin), 10(3): 257-268, (2011).  (Indexes: TÜBİTAK Turkish Medical Index, EBSCOhost, CAB Abstracts, Global Health Database, DOAJ, IndexCopernicus, Turk Medline (Pleksus), Google Scholar)

 


SCI ve SSCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDEN YAPILAN ATIFLAR

A1 No’lu Esere Yapılan Atıflar:

 1. Santana, V.S., Loomis, D. de Amorim. A.M., Oliveira, R., Xavier, S., Iriarte, S., ve Belitardo, J.L. “Housemaids and non-fatal occupational injuries,” Revista de Saúde Pública, 37(1):65-74. (2003).
 2. Aşirdizer, M., Yavuz, M.S,, Albek, E. ve Cantürk, G., “Infant and adolescent deaths in Istanbul due to home accidents,” The Turkish Journal of Pediatrics, 47(2), 141-149. (2005).
 3. Gencer, O., Ozbek, A., Rayhan, B., Cangar, S. ve Suha, M., “Suspected child abuse among victims of home accidents being admitted to the emergency department: A prospective survey from Turkey,” Pediatric Emergency Care, 22(2),794-803. (2006).
 4. Acimis, N., Mas, N., Yazici, A.C., Gocmen, L., Isık, T. ve Mas, R.M., “Accidents of the elderly living in Kocaeli Region (Turkey,” Archives of Gerontology and Geriatrics, 49, 220-223. (2009).
 5. Erkal, S., Sahin, H., “Home Accidents and Assistance in Daily Activities of Older Women in Turkey,” Educational Gerontology, 36, 1086-1099. (2010).

A2. No’lu Esere Yapılan Atıflar:

 1. Al-Windi, A., “Determinants of complementary alternative medicine (CAM) use A
  Complementary Therapies in Medicine, 12(2-3), 99-111. (2004).
 2. Smith, R., “The influence of St. John's Wort on the pharmacokinetics and protein binding of imatinib mesylate,” Pharmacotherapy, 24(11), 1508-1514. (2004).
 3. Isikhan, V., Komurc,u S., Ozet, A, et al., 1The status of alternative treatment in cancer patients in Turkey,” Cancer Nursing,  28 (5), 355-362. (2005).
 4. Yidirim, Y., Tinar, S., Yorgun, S., et al., “The use of complementary and alternative medicine (CAM) therapies by Turkish women with gynecological cancer,” European Journal Of Gynaecological Oncology, 27(1), 81-85. (2006).
 5. Yavuz, M., Ilce, A.O., Kaymakci, S., et al.. 1Examination of the complementary and alternative treatment use with breast cancer patients”, Turkiye Klinikleri Tip Bilimleri Dergisi, 27 (5), 680-686. (2007).
 6. Akyuz, A., Dede, M., Cetinturk, A, et al., “Self-application of complementary and alternative medicine by patients with Gynecologic cancer,” Gynecologic And Obstetric Investigation, 64(2), 75-8. (2007).
 7. Gozum, S., Arikan, D., Buyukavci, M., “Complementary and alternative medicine use in pediatric oncology patients in eastern Turkey,” Cancer Nursing, 30(1), 38-44. (2007).
 8. Oztekin, D.S., Ucuzal, M., Oztekin, I., et al.. “Nursing students' willingness to use complementary and alternative therapies for cancer patients: Istanbul survey,” Tohoku Journal of Experimental Medicine, 21(1), 49-61. (2007).
 9. Er, O., Mistik, S., Ozkan, M., et al., “Factors related to complementary/alternative medicine use among cancer patients in central Anatolia,” Tumori, 94(6), 833-83. (2008).
 10. Zhang, Y., Jones, B., Ragain, M, et al., “Complementary and Alternative Medicine Use Among Primary Care Patients in West Texas,” Southern Medical Journal, 101(12),  1232-1237. (2008).
 11. Ucan, O., Pehlivan, S., Ovayolu, N., et al.. “The Use of Complementary Therapies in Cancer Patients A Questionnaire-Based Descriptive Survey From Southeastern Turkey,” American Journal of Clinical Oncology-Cancer Clinical Trials, 31(6), 589-594. (2008).
 12. Ozturk, C., Karayagiz, G., “Exploration of the use of complementary and alternative medicine among Turkish children,” Journal Of Clinical Nursing, 17(19), 2558-2564. (2008).
 13. Kav, S., Hanoglu, Z., Algier, l., “Use of complementary and alternative medicine by cancer patients in Turkey: A literature review,” Uluslararasi Hematoloji-Onkoloji Dergisi, 18(1), 32-38. (2008).
 14. Malak, A.T., Karayurt, O., Demir, E., et al., “Complementary and Alternative Medicine in Cancer Patients - Analysis of Influencing Factors in Turkey,” Pacific Journal of Cancer Prevention, 10(6), 1083-1087. (2009).
 15. Ozkan, I.A., Kulakac, O., “: Complementary and Alternative Medicine in Gynecologic Oncology: A Critical Review of the Literature,” Klinikleri Tip Bilimleri Dergisi, 29(6), 1695-1704. (2009).
 16. Tarhan, O., Alacacioglu, A., Somali, I., et al., “Complementary-alternative medicine among cancer patients in the western region of Turkey,” Journal of Buon, 14 (2), 265-269. (2009).
 17. Araz, A., Harlak, H., Mese, G., “Factors related to regular use of complementary/alternative medicine in Turkey,” Complementary Therapies in Medicine, 17(5-6), 309-315. (2009).
 18. Tarhan, M.O., Muslu, U., Somali, I., et al., “An Analysis of the Use of Complementary and Alternative Therapies in Patients with Breast Cancer,” Breast Care, 4(5), 301-307. (2009).
 19. Ceylan, S, Azal, O., Taslipinar, A., et al., “Complementary and alternative medicine use among Turkish diabetes patients,” Therapies in Medicine, 17: 278-83. (2009).
 20. Yildirim, Y., “Patterns of the Use of Complementary and Alternative Medicine in Women With Metastatic Cancer,” Cancer Nursing, 33(3), 194-200. (2010).
 21. Karakoyun-Celik, O., Gorken, I., Sahin, S., et al.,  “Depression and anxiety levels in woman under follow-up for breast cancer: relationship to coping with cancer and quality of life,” Medical Oncology, 27(1), 108-113. (2010).

A3 No’lu Esere Yapılan Atıflar:

 1. Gulec, M., Bakir, B., Ozer, M., et., “Association between cigarette smoking and depressive symptoms among military medical students in Turkey”, Psychiatry Research, 134(3), 281-286. (2005).
 2. Xiong, H.Y., Zhang, X.M., Zhang, Y, et al, “An investigation of the prevalence of depressive symptoms in soldiers during military training,” Preventive 41(2), 642-645. (2005).
 3. Urban, R., Kugler, G., Olah, A., et al., “Smoking and education: Do psychosocial variables explain the relationship between education and smoking behavior?,” Nicotine & Tobacco Research, 8(4), 565-573. (2006).
 4. Yildirim, I., “Depression, test anxiety and social support among Turkish students preparing for the university entrance examination,” Egitim Arastirmalari-Eurasian Journal of Educational Research, 7 (29), 171-188. (2007). 
 5. Heymann, A.D., Shilo, Y., Tirosh, A., et al., “Differences between soldiers, with and without emotional distress, in number of primary care medical visits and type of presenting complaints,” Israel Medical Association Journal, 9(2), 90-93. (2007).
 6. Doruk, A., Celi, C., Ozdemir, B., et al., “Adjustment disorder and life events,” Anadolu Psikiyatri Dergisi-Anatolian Journal of Psychiatry, (4), 197-202. (2008).

A4 No’lu Esere Yapılan Atıflar:

 1. Braeckman, L., Bekaert, M., Cobbaut, L., et al. “Workplace Visits Versus Case Studies in Undergraduate Occupational Medicine Teaching,” Journal Of Occupational and Environmental Medicine, 51(12), 1455-1459. (2009).

 

A7 No’lu Esere Yapılan Atıflar:

 1. Ode, K.L., Frohnert, B.I., Nathan, B.M., “Identification and treatment of metabolic complications in pediatric obesity,” Reviews in Endocrine & Metabolic Disorders, 10(3), 167-188. (2009).

A8 No’lu Esere Yapılan Atıflar:

 1. Feber, J., Ahmed, M., “Hypertension in children: new trends and challenges,” Clinical Science , 19(3-4), 151-161. (2010).

A9 No’lu Esere Yapılan Atıflar:

1. Pryce Christopher R.; Azzinnari Damiano; Spinelli Simona; et al." Helplessness: A systematic translational review of theory and evidence for its relevance to understanding and treating depression," Pharmacology&Therapeutics, 132(3):242-267. (2011). TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları FEN (SCI) A Grubu dergi, 2011. Impact Factor:8.694

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)   

    basılan bildiriler:

 

B1. Arpacı, F., Ozet, A., Kömürcü, S., Beyzadeoglu, M., Hamzaoglu, O., Berk, A.O. “High-doz chemotherapy peripheral blood stem cell transplantation,” XIIIth Meeting of The International Society of Haematology, İstanbul, September, 3-8 1995. (Oral presentation).

B2. Arpacı, F., Ozet, A., Beyzadeoglu, M., Kömürcü, S., Oztürk, B., Ozkan, A., Hamzaoglu, O., Berk, A.O., Yalcın, A., “High-dose chemotherapy and autologous peripheral blood stem cell transplantation,” I. National Bone Marrow and Stem Cell Transplantation Congress,

May 3-4, 1996, Ankara, (Oral presentation). (yayımlandı: Turkish Journal of Cancer, 27(1): 19-26, 1997.)

B3. Hamzaoglu, O., “Turkey’s urgent needs for the surveillance of bone marrow transplantation,”  I. National Bone Marrow and Stem Cell Transplantation Congress, Ankara, May 3-4, 1996. (yayımlandı: Turkish Journal of Haemotology. 14 (2), 1996.) (Oral presentation).

B4. Sener, O., Taskapan, O., Harmanyeri, Y., Hamzaoglu, O., Ozangüç, N., “Latex allergy in medical personel,” 5th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology Lisbon, Portugal, October 13-17, 1996. JEAVEQ 7 (Suppl. 2) S1-S244. (yayımlandı: GATA Bülteni, 38(4): 500-506, 1996.)

B5. Kömürcü, S., Arpacı, F., Ozet, A., Oztürk, B., O, Aslan., Beyzadeoglu, M., Hamzaoglu, O., Yalçın, A., Beksac, M., Koc, H., “Factors affecting hematopoietic engraftment after peripheral blood stem cell transplantation with sufficent number of cd34(+) cells infused,” 26th Annual Meeting of the International Society for Experimental Hematology, Cannes, France,  Augost 24-28. 8 (25):818, 1997. (Oral presentation).

B6. Arpacı, F., Kömürcü, S., Oztürk, B., Ozet, A., Kinalp, C., Hamzaoglu, O., Şengül, A., Güden, M., Pak, Y., Yalcın, A., “Sufficent single-apheresis without large volume (lvc) collection by g-csf for auto-pbsct in heavily pretreated patients,” 24th Annual Meeting European Group for Blood and Marrow Transplantation and 14th Meeting of Nurse Group, Courmayeur, Italy, March 22-26, 1998. (yayımlandı: Bone Marrow Transplantation, 21, Suppl. 1, March 1998. (Oral presentation).

B7. Tekbas, O.F, Ceylan, S., Hamzaoglu, O., “Determination of information level of young adult men on anatomy and physiology of female reproductive organs,”. 3rd Congress of Balkan Military Medical Committee Abstract Book. Athens-Greece, May 10-13, 1998. (Oral presentation).

B8. Sacaklıoglu, F., Hamzaoglu, O., “Increased and deepened inequalities; the result of health reform activities In Turkey”, XIV International Conference on: “Health Policy in Europe: Contemporary Dilemmas and Challenges” Thessaloniki, Greece, May 25-28 2005. (Oral presentation).

B9. Cizmecioglu, F., Etiler, N., Erdönmez, D., Hamzaoglu, O., Hatun, S., “Prevalence of metabolic syndrome in schoolchildren in Turkey: A population based study,” Kocaeli University, Turkey. 45th Annual Meeting of European Society of Pediatric Endocriology, Rotterdam, Netherlands, 30 June - 3 July 2006. (Yayımlandı: J Pediatr Endocrinol Metab, Aug;22(8), 703-14. 2009). (Oral presentation).

B10. Cizmecioglu, F., Etiler, N., Keser, A., Hamzaoglu, O., Hatun, S., “Usefulness of serum adiponectin and resistin levels as a diagnostic marker of metabolic syndrome in children and adolescents: A population based study,” 45th Annual Meeting of European Society of Pediatric Endocriology, Rotterdam, Netherlands, 30 June-3 July 2006. (Oral presentation).

 

B11. Cizmecioglu, F., Etiler, N., Görmüş, U., Hamzaoglu, O., Hatun, S. “Hypovitaminosis D in obese and overweight schoolchildren: A population-based study,” 2008; 70 Suppl. 1: 191-191) (Yayımlandı: J Clin Researh Ped Endocr., 1(2),89-96. 2008.) (Oral presentation).  

B12. Ozkan, O., Hamzaoglu O., “The nursing labour process in Turkey: How does neo-liberal economic policies effect?,” XVth Conference of IAHP in Europe, to be held in Covenrty, UK, 17-20 June 2009 (Oral presentation). Accessed: http:// www.healthp.org/system/files/Timetable+abstracts.pdf

B13. Hamzaoglu, O., Ozkan, O., ve Erkoc, M., “For whom the health sysytem in TURKEY is being restructured? AKP Government, TUSIAD and World Bank.,” XVth Conference of IAHP in Europe, to be held in Covenrty, UK 17-20 June 2009 (Oral presentation). Accessed: http:// www.healthp.org/system/files/Timetable+abstracts.pdf

 

B14. Ozkan, O., Hamzaoglu, O., Yavuz, M., “The prevalence of head lice and management of Pediculosis capitis in Turkey (1982-2009): A critical perspective in terms of public health”, Fourth International Conference on Phthiraptera (ICP 4), Urgup, Cappadocia, Turkey. June 13-18, 2010. Türkiye Parazitoloji Dergisi 34(Supl), 130. 2010. (Oral presentation).

 

B15. Hamzaoglu, O., Özkan, Ö., “The health of women and children talking different tongues ın Turkey”,International Conference of Preventive Medicine and Public Health, Pécs, Hungary. 19-20 November, 2010. Oral Presentation). Hungarian Epidemiology dergisinde özet olarak basılmıştır: VII(4);32, 2010.

B16. Hamzaoglu, O., Özkan, Ö., “Socio-economic inequalities in Turkey: An example with infant mortality”, International Conference of Preventive Medicine and Public Health, Pécs, Hungary. 19-20 November, 2010. Poster Presentation). Hungarian Epidemiology dergisinde özet olarak basılmıştır: VII(4);31, 2010.

B17. Hamzaoğlu O, “Health Reform Pandemics: Why and How? The Political Economy of Health”, XVI. Conference of International Association of Health Policy in Europe: Crisis of Capitalism and Health, September 29-October 2, 2011, Ankara. (Oral presentation).

 

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:

C1. Hamzaoglu, O., Women, Gender and Health and Health Practices: Turkey. In Encyclopedia of Women& Islamic Cultures, eds. S. Joseph, A. Najmabadi, Vol. VI: Economics, Education, Mobility and Space, 125-126, Brill, Lieden-Boston, 2006. (ISNB9789004132467)

C2. Hamzaoglu, O., Saçaklıoglu, F., “The results of health reform in Turkey: Increased and deepened inequalities,”. In: Health Policy in Europe: Contemporary Dilemmas and Challenges. Edited by Alexis Benos, Hans Ulrich Deppe, John Lister IAHPE 2007. pp: 196-209. (ISNB 9780955733307)

C3. Hamzaoglu, O., Women, Gender and Health and Health Practices: Turkey. In Encyclopedia of Women& Islamic Cultures, eds. S. Joseph, A. Najmabadi, Vol. VI: 127-129, Brill, Lieden-Boston, 2007. (ISNB 9789004132467).

D Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. Doğancı, L., Hamzaoğlu, O., “Hepatit-B enfeksiyonu,” Deniz Kuvvetleri Dergisi, 533, 5 - 67, (1986).

D2. Baydar, İ., Doğancı, L., Hamzaoğlu, O., “Kuduzda son gelişmeler ve korunma,” GATA Bülteni, 29, 427-434, (1987).

D3. Ceylan, T., Ergör, G., Hamzaoğlu, O., Bertan, M., “Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi polikliniğinin hasta sevk zincirinde kaçıncı basamak olarak kullanıldığının saptanması,” Katkı Pediatri Dergisi, 10(4), 409-416, (1989).

 

D4. Belek, İ., Gençel, H., Hamzaoğlu, O., Nalçacı, E., “Türkiye için işçi sağlığı hizmet modeli,” Toplum ve Hekim, 7(49), 45-48. (1992).

D5. Belek, İ, Nalçacı E, Hamzaoğlu, O., Kapitalizmin Ekonomi Politiği Çerçevesinde Sağlıkta Finansman Sorunu. Toplum ve Hekim, 7(50): 12-19, Mayıs 1992.

D6. Hamzaoğlu, O., Tezcan, S., Ergör, G., “Kasım 1992'de Ankara'da yapılan TTB işyeri hekimliği sertifika kursu'na katılan hekimlerin kurs öncesi ve sonrası bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi araştırması,” TTB İş Hekimliği Bülteni, 6, 13–15. (1993).

 

D7. Hamzaoğlu, O., “Eğitimin tarihsel ve toplumsal gelişimi. Toplum ve Hekim, 9 (59), 21-24. (1994).

 

D8. Hamzaoğlu, O., “Halk sağlığı öğretim üyelerinin ülkemizdeki mezuniyet sonrası halk sağlığı eğitimi konusundaki düşüncelerinin saptanması,” Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, XI(2-3), 29-33. (1994).

 

D9. Hamzaoğlu, O., GSMH ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin göstergesi olabilir mi?,” Toplum ve Hekim, 9 (64-65), 26-29. (Kasım1994- Şubat 1995)

 

D10. Hamzaoğlu, O., Dikici, H., Köseoğlu, V., Esin, N., Başustaoğlu, A., Bir tıp fakültesi hastanesi polikliniğine başvuran aşılı 2 - 14 yaş grubu çocuklarda kızamık seroprevalansı,” Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, 52 (1), 19-24. (1995).

D11. Başustaoğlu, A., Gün, H., Saraçlı, M.A., Öztürk, F., Baysallar, M., Hamzaoğlu, O., Evren, G., “Helikobakter Pylori infeksiyonlarının tanısında elisa yöntemlerinin değerlendirilmesi,” Mikrobiyoloji Bülteni, 29 (1), 32–37. (1995).

 

D12. Hamzaoğlu, O., Bakır, B., Güleç, M., Uçar, M., “Genç erişkin erkeklerin iç organ yerleşim yeri bilgisi,” Doktor, 3 (1), 29-3. (1995).

 

D13. Hadse, M., Hamzaoğlu, O., Güleç, M., Kır, T., “Etimesgut ve Mamakta görev yapan asker personelde hipertansiyon sıklığının ve bazı risk faktörlerinin saptanması,” Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, XII (1-3), 87-92. (1995).

D14. Arpacı, F., Öztürk, B., Özet, A., Kutlu, M., Berk, Ö., Hamzaoğlu, O., Sağlam, K., Kocabalkan, F., “Germ hücreli testis kanserlerinde 78 aylık izlem ve kemoterapi sonuçları,” Gülhane Askeri Tıp Akademisi Bülteni, 37,42-45. (1995).

D15. Can, C., Hamzaoğlu, O., “Üst üriner taşların cerrahisinde Lumbodorsal ve Flank yaklaşım yöntemlerinin karşılaştırılması,” Üroloji Bülteni, 6 (2), 105-108. (1995).

D16. Hamzaoğlu, O., “Türkiye’de halk sağlığı uzmanlık eğitimi,” Sağlık Dergisi (Medical Journal) Sağlık Bakanlığı, 67(3-4), 67-75. (1995).

 

D17. Hamzaoğlu, O., Arpacı F, Berk Ö., “Kemik iliği transplantasyonunda sağkalım çözümlemesi,”  Medikal Biyoteknoloji ve Moleküler Tıp Dergisi, 1 (1), 31-36. (1996).

 

D18. Hamzaoğlu, O., Arpacı, F., Berk, Ö., Tezcan, S., “Ankara’da iki merkezde yapılan kemik iliği nakillerinde sağkalım olasılığı” Türkiye Tıp Dergisi, 3 (1), 3-10. (1996).

 

D19. Kısa, Ö., Albay, A., Hamzaoğlu, O., Doğancı, L., Gün, H., “Escheria Coli suşlarının TMP/SMX duyarlılık testlerinin kalite kontrol açısından irdelenmesi,” Gülhane Askeri Tıp Akademisi Bülteni, 38, 39-44. (1996).

 

D20. Belek, İ. Hamzaoğlu, O., Belek, H., Hamzaoğlu, A.,”Türkiye’de bağışıklama hizmetleri. Toplum ve Hekim, 71,25-30. (1996).

 

D21. Can, C., Hamzaoğlu, O., “Genç erişkin erkeklerde inmemiş testis sıklığının saptanması,” TCDD Hastaneleri Tıp Bülteni, I-II (8), 24-27. (1996).

D22. Hamzaoğlu, O., Ulusoy, M., “Türkiye’de sağlıkta yoksunlukların bölgelere göre farklılığı,” Toplum ve Hekim, 72, 2-6. (1996).

 

D23. Hamzaoğlu, O., “Seçilmiş dünya örneklerinde mezuniyet sonrası halk sağlığı eğitimi,” Sağlık Dergisi (Medical Journal) Sağlık Bakanlığı, 68 (1-2), 67-81, (1996).

D24. Belek, İ., Hamzaoğlu, O., Belek, H., Ceylan, S., “Türkiye’de bölgelere göre suyla bulaşan hastalıklar 1990-1994 Dönemi,” Toplum ve Hekim,73, 6-13. (1996).

D25. Hamzaoğlu, O., Sağ, C., Tekbaş, F., Kardeşoğlu, E., Demirkan, D., “Koroner kalp hastalığında bazı risk faktörlerinin araştırılması,” Medikal Network Klinik Bilimler, 2 (9), 166-170. (1996).

D26. Şener, O., Taşkapan, O., Karaayvaz, M., Hamzaoğlu, O., Erel, F., Ozangüç, N., “Sağlık personelinde lateks alerjisi,” GATA Bülteni, 38(4), 500-506. (1996).

D27. Doğancı, L., Kubar A, Hamzaoğlu, O., “Kızamık ülkemizde bir yaz mevsimi hastalığı mı?,” Flora, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi, 1(2), 74-76. (1997).

 

D28. Kır, T., Hamzaoğlu, O., “Aileden uzak yaşamın ruh sağlığı üzerine etkisi: Yatılı okul öğrencilerinde depresif belirtilerin sıklığı,”. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Bülteni, 39(3), 299-306, (1997).

 

D29. Arpacı, F., Özet, A., Beyzadeoğlu, M., Kömürcü, S., Öztürk, B., Hamzaoğlu, O., Özkan, A., Pak, Y., Yalçın, A., “High-dose Therapy and Autologous Peripheral Blood Stem Cell Transplantation in Patients with Relapsed Lymphoma,” Turkish Journal of Cancer, 27(1), 19-26. (1997).

 

D30. Oğur, R., Hamzaoğlu, O., Hoşgönül, E., Hadse, M., “Güneydoğuda Yeni Bir Sağlık Tehdidi. Burgu Sineği,” Gülhane Askeri Tıp Akademisi Bülteni, 40(2), 271-277. (1998).

D31. Hamzaoğlu, O., “Yerel Yönetimler yasa tasarısı: Özelleştirmede yöntem değişikliği(sağlık boyutu),” Toplum ve Hekim, 13(5), 376-378, (1998).

D32. Hamzaoğlu, O., “Tam süre çalışma” için tartışma notları,” Toplum ve Hekim, 13(6), 454-455. (1998)

D33. Hamzaoğlu, O., Aslan, D., Uçar, İ., Arıbaş, B., Babür, Y., Bozkurt, A., Kaya, D., Kurt, Ö., Kurtoğlu, F., Nalçacı, E., Tayşi, B., Üçkuyu, A., Üçkuyu, Y., “Kişisel sağlık sigortası ne(ler) öneriyor?,” Hekimden Hekime, 9-11, Ekim-Aralık1998.

D34. Grup Çalışması(Belek, İ., Boratav, K., Eğilmez, A., Hamzaoğlu, O., (Raportör), Köse A.H., Nalçacı, E., Öngen, T., Soyer, A., Varçın, R., Yılmaz, N.) “Halk sağlığı araştırmaları için nesnel sınıf konumlarının belirlenmesi,” Toplum ve Hekim, 14(6), 452-455, (1999).

D35. Hamzaoğlu, O., Nalçacı, E., Belek, İ., “Kapitalizm-sosyal politika-sosyal devlet - sosyal güven(siz)lik,” TTB Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, 1(1), 5-12. (2000).

 

D36. Belek İ., Hamzaoğlu, O., “Son yirmi yılda sağlıktaki değişim: 12 eylül rejiminin yarattığı olumsuzluklar,” Toplum ve Hekim, 15(4), 265-277. (2000).

 

D37. Hamzaoğlu, O., Nalçacı, E., “Sivil toplum kuruluşları demokratik kitle örgütlerine karşı: TTB için açılımlar,”. Toplum ve Hekim, 15(4), 287-289. (2000).

 

D38. Hamzaoğlu, O., Kurt, Ö., “Hastane infeksiyonlarının epidemiyolojisi,” İnsizyon, 3(4), 177-181. (2000).

D39. Hamzaoğlu, O., “Neden Kamuculuk?,” Toplum ve Hekim, 16(1), 2. (2001).

 

D40. Hamzaoğlu, O., “Sağlıklı toplumsal yaşantıya bir engel daha: Yerelleşme,” Bilim ve Siyaset, 1(2), 61-65. (2001).

 

D41. Armağan, D., Boratav, K., Hamzaoğlu, O., Önder, İ., “Dünyada ve Türkiye’de Ekonomik Kriz ve Siyasal Sonuçları Paneli,” Toplum ve Hekim, 16(2), 83-103. (2001).

 

D43. Belek, İ, Hamzaoğlu, O., “Kapitalizmin oğlan seyri içinde sağlıkta projeksiyonlar,” Toplum Sağlık Eczacı Dergisi, 1(1), 37-52, (2001).

 

D44. Hamzaoğlu, O., “Halk sağlığında yöntem,” DİRGER-Kocaeli Tabip Odası Tıp Öğrencileri Kolu Yayın Organı, 1,7-11, (2002).

 

D45. Hamzaoğlu, O., “Kapitalizmde ne barış olur ne de sağlık,” soL, 191, 18-19. (2002).

D46. Hamzaoğlu, O., “Reel Sosyalizmin Çözülüşünün İpucu: Alma Ata Bildirgesi,” Toplum ve Hekim, 17(2),107-110. (2002).

 

D47. Hamzaoğlu, O., “Dünya Sağlık Örgütü-Dosya Editörü’nden,” Toplum ve Hekim, 17(2), 82, (2002).

 

D48. Çubukçu A., Çulhaoğlu M., “Toplum ve Hekim Yayın Kurulu: Yuvarlak Masa; “Savaş”. Toplum ve Hekim, 17(3),162-172. (2002).

D49. Hamzaoğlu, O., “Sağlık, hak, etik, döner sermaye,” İnsan Hakları,” 2, 7-21. (2003).

 

D50. Hamzaoğlu, O., “Çin Halk Cumhuriyeti’nde Sağlık Hizmetleri(1949-1978),” Toplum ve Hekim, 18(1),59-67. (2003).

D51. Etöz, Z., Hamzaoğlu, O., Saçaklıoğlu, F., Halk sağlığında yöntem. Toplum ve Hekim, 18(2), 98-114. (2003).

D52. Nalçacı, E., Hamzaoğlu, O., “Üretim ilişkileri ve sağlık,” Toplum ve Hekim, 18(3), 164-168. (2003).

D53. Kocaeli Tabip Odası Pratisyen Hekimlik Komisyonu, “Türkiye’de patronların sağlık sektörü hayali gerçekleş(ebil)ecek mi?,” Toplum ve Hekim, 18(4), 242-250. (2003).

 

D54. Hamzaoğlu, O., “Yoksulluk ve Sağlık Dosyası’nın Hikayesi(Dosya Editörü’nden)”, Toplum ve Hekim, 19(1), 2, (2004).

D55. Hamzaoğlu, O., “Yoksulların sağlığı ne durumda, etken ne, sorun nasıl çözülür?,” Toplum ve Hekim, 19(1), 54-57. (2004).

D56. Hamzaoğlu, O., “TÜSİAD-AKP-SAĞLIK: Patronlar hükümetleri(mizi)n maskesini düşürdü,” Toplum ve Hekim, 19(4), 242-247. (2004).

D57. Artar, M., Beyazova, U., Onur, B., Hamzaoğlu, O., “Çocuk sağlığı konusunda geleneksel davranışlar: Van örneği,” Folklor/Edebiyat, 11(41), 71-81. (2005/1)

 

D58. Hamzaoğlu, O., “Hekimlere zorunlu hizmet uygulaması” tartışmayı nereden başlatıp, nasıl sürdürelim?” Toplum ve Hekim, 20(4), 267-268. (2005).

D59. Akkaya, Y., Çulhaoğlu, M., “Toplum ve Hekim Yayın Kurulu: Yuvarlak Masa; “Sağlık ve sosyal güvenlikteki daralma ne getirecek?,” Toplum ve Hekim, 20(6), 402-414. (2005).

 

D60. Hamzaoğlu, O., “Sağlıkta eşitsizlikler ve kullanılan ölçütler”, Toplum ve Hekim, 21(1), 73-78. (2006).

 

D61. Demirer, Y., Hamzaoğlu, O., “Sağlık kültür siyaset,” Toplum ve Hekim, 21(1), 2, ( 2006).

 

D62. Hamzaoğlu, O., “Türkiye’nin sağlığını okumak,” STED, 15(3), XI-XII(2006).

D63. Hamzaoğlu, O., “Türkiye’nin sağlığını okumak,” STED, 15(4), X.(2006).

D64. Hamzaoğlu, O., “Türkiye’nin sağlığını okumak,” STED, 15(5), XII.(2006).

D65. Hamzaoğlu, O., “Türkiye’nin sağlığını okumak,” STED, 15(6), IV.(2006).

D66. Hamzaoğlu, O., “Türkiye’nin sağlığını okumak,” STED, 15(7), XIII.(2006).

D67. Hamzaoğlu, O., “Türkiye’nin sağlığını okumak,” STED, 15(8), XIV.(2006).

D68. Hamzaoğlu, O., “Türkiye’nin sağlığını okumak,” STED, 15(9), XI.(2006).

D69. Hamzaoğlu, O., “Türkiye’nin sağlığını okumak,” STED, 15(11), VI.(2006).

 

D70. Hamzaoğlu, O., “Türkiye’nin sağlığını okumak,” STED, 15(12), VI. (2006).

D71. İşeri, P., Yavuz, C.I., Hamzaoğlu, O., “Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi demans polikliniğine başvuran hastaların sosyodemografik özellikleri ve bakım şartları,” Türk Geriatri Dergisi, 9(2), 81-84. (2006)

 

D72. Hamzaoğlu, O., Yavuz, C.I., “Sağlıkta AKP’li dönemin bilançosu üzerine,” Mülkiye, XXX(252), 275-296. (2006).

 

D73. Hamzaoğlu, O., “Sağlık tek başına sınıf mücadelesinin bir aracı olabilir mi? Tarihsel süreci yeniden inceleme: Bismarck öncesinde sosyal güvenlik. Toplum ve Hekim, 21(5-6), 330-334, (2006).

 

D74. Hamzaoğlu O. Kapitalizmin Depresyonu ve Sağlık: Türkiye’de Sağlıkta Dönüşüm Programı. İktisat Dergisi, 479-480, 58-65, Şubat 2007.

 

D75. Hamzaoğlu, O., “Sağlık sistemleri dosyasından akılda kalanlar,” Toplum ve Hekim, 22(3), 239-240. ( 2007).

 

D76. Hamzaoğlu O., Çağlayan Ç., Yavuz C.I., Sevin E. “Şehir içinden geçen uluslararası karayolunun sağlık etkileri, pişmaniye satıcılarında kan kurşun düzeyi ve ölümlü yaralanmalı trafik kazaları,” Ölçü Dergisi, Haziran, 124-135. (2007).

 

D77. Hamzaoğlu, O., “Türkiye’nin sağlığını okumak,” Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 16(1), VII. (2007).

 

D78. Hamzaoğlu, O., “Türkiye’nin sağlığını okumak,” Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 16(2), VI. (2007).

 

D79. Hamzaoğlu, O., “Türkiye’nin sağlığını okumak,” Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 16(3), VI. (2007).

 

D80. Hamzaoğlu, O., “Türkiye’nin sağlığını okumak,” Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 16(4), VI. (2007).

 

D81. Hamzaoğlu, O., “Türkiye’nin sağlığını okumak,” Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 16(5), VI. (2007).

 

D82. Hamzaoğlu, O., “Türkiye’nin sağlığını okumak,” Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 16(6), VI. (2007).

 

D83. Hamzaoğlu, O., “Türkiye’nin sağlığını okumak,” Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 16(7), VI. (2007).

 

D84. Hamzaoğlu, O., “Türkiye’nin sağlığını okumak,” Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 16(8), VI-VII. (2007).

 

D85. Hamzaoğlu, O., “Türkiye’nin sağlığını okumak,” Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 16(9), VI. (2007).

 

D86. Hamzaoğlu, O., “Türkiye’nin sağlığını okumak,” Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 16(10), VI. (2007).

 

D87. Hamzaoğlu, O., “Türkiye’nin sağlığını okumak,” Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 16(11), VI. (2007).

 

D88.Hamzaoğlu, O., “Türkiye’nin sağlığını okumak,” Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 16(12), VI. (2007).

 

D89. Aker A. T., Hamzaoğlu O., Boşgelmez Ş., “Kocaeli - Ruhsal Travma Kısa Tarama Ölçeği”nin (Kocaeli - Kısa) Geçerliği,” Düşünen Adam, 20(4):172-178 (2007).

 

D90. Hamzaoğlu, O., Demirer G.N., “Su ve sağlık Dosya Editöründen”, Toplum ve Hekim, 23(1), 2.(2008).

 

D91. Özkan, Ö. ve Hamzaoğlu, O., “Uluslararası sağlık emek göçü: Ne, nasıl, neden”, Toplum ve Hekim, 23(3), 179-183 (2008).

D92. Çubukçu A., Somel, C., Aksu-Tanık, F., Aksakoğlu, G., Aytekin, H., Ulusoy, M., Müftüoğlu, Ö., Demirer, Y., Akkaya, Y., Toplum ve Hekim Yayın Kurulu: Yuvarlak Masa; “Toplum ve Hekim’in 30. Yılında:1978-2008 Türkiye’de siyaset, toplumsal muhalefet, demokratik kitle örgütleri ve yayıncılık faaliyetleri,”. Toplum ve Hekim, 23(6), 179-183. (2008).

 

D93. Hamzaoğlu, O., “Türkiye’nin Sağlığını Okumak,” Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 17(1),V. (2008).

 

D94. Hamzaoğlu, O., “Türkiye’nin Sağlığını Okumak,” Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 17(2), VII. (2008).

D95. Hamzaoğlu, O., “Türkiye’nin Sağlığını Okumak,” Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 17(3), VII. (2008).

 

D96. Hamzaoğlu, O., “Türkiye’nin Sağlığını Okumak,” Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 17(4), IV. (2008).

D97. Hamzaoğlu, O., “Türkiye’nin Sağlığını Okumak,” Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 17(5), VI. (2008).

D98. Hamzaoğlu, O., “Türkiye’nin Sağlığını Okumak,” Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 17(6), V. (2008).

D99. Hamzaoğlu, O., “Türkiye’nin Sağlığını Okumak,” Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 17(7-8), VI. (2008).

D100. Hamzaoğlu, O., “Türkiye’nin Sağlığını Okumak,” Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 17(9-10), IV. (2008).

D101. Hamzaoğlu, O., “Türkiye’nin Sağlığını Okumak,” Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 17(11), (2008).

 

D102. Hamzaoğlu, O., “Türkiye’nin Sağlığını Okumak,” Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 17(12), (2008).

D103. Hamzaoğlu, O., “Türkiye’nin Sağlığını Okumak,” Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 18(1),IV. (2009).

D104. Hamzaoğlu, O., “Türkiye’nin Sağlığını Okumak,” Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 18(2),IV. (2009).

D105. Hamzaoğlu, O., “Türkiye’nin Sağlığını Okumak,” Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 18(3),IV. (2009).

D106. Hamzaoğlu, O., “Türkiye’nin Sağlığını Okumak,” Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 18(4),IV. (2009).

D107. Hamzaoğlu, O., “Türkiye’nin Sağlığını Okumak,” Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 18(5),IV. (2009).

D108. Hamzaoğlu, O., “Türkiye’nin Sağlığını Okumak,” Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 18(6),IV. (2009).

D109. Hamzaoğlu, O., “Kapitalizmin Krizi ve Sağlık: Türkiye Örneği,” Toplum ve Hekim, 29(1), 26-35. (2009).

 

D110. Hamzaoğlu, O., Diken, İ., “Yerel yönetimler ve sağlık Dosya Editöründen”, Toplum ve Hekim, 24(4-5), 243-244 (2009).

D111. Cin E., Polat C., Hamzaoğlu, O., “Viranşehir Belediyesi 1999-2009 Dönemi Sağlık Çalışmaları”, Toplum ve Hekim, 24(4-5), 337-339 (2009).

 

D112. Yavuz, M., Hamzaoğlu, O., “Sağlık hizmetlerinin yerelleştirilmesi: Ülke örnekleri ve Türkiye,” Toplum ve Hekim, 24(4-5), 349-356 (2009).

 

D113. Yavuz, M., Yüksel, S., Hamzaoğlu, O., “Türkiye'de belediyeler ve sağlık hizmetleri,” Toplum ve Hekim, 24(4-5), 362-361 (2009).

 

D114. Hamzaoğlu, O., “Türkiye’nin sağlığını okumak,” Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, Sağlık Kuruluşu Dışında Doğuran Kadınlarımız, 17(1), (2010).

 

D115. Hamzaoğlu, O., “Türkiye’nin sağlığını okumak,” Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, Kır ve Kentte Sağlık Kuruluşu Dışında Doğuran Kadınlarımız, 17(2), (2010).

 

D116. Hamzaoğlu, O., “Türkiye’nin sağlığını okumak,” Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, Anadil ve Doğum Ağırlığı, 17(3), (2010).

D117. Hamzaoğlu, O., “Türkiye’nin sağlığını okumak,” Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, Beslenme İçin Tüketim ve Sağlık, 17(4), (2010).

D118. Hamzaoğlu, O., “Üniversite Hastanelerinin Bilimsel Özerkliği Gasp Edildi-Teslim Edildi: Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik”, Toplum ve Hekim, 25(5), 380-386, (2010).

D119. Hamzaoğlu, O., “Türkiye’nin sağlığını okumak,” Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, Sosyal Güvenlik Kurumu Tedavi Harcamaları, 17(5), (2010).

D120. Hamzaoğlu, O., “Türkiye’nin sağlığını okumak,” Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, Sağlık Karnesi, 17(6), (2010).

D121. Hamzaoğlu, O., “Sağlık Nedir? Nasıl Tanımlanır?”, Toplum ve Hekim, 25(6), 403-410, (2010).

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Hamzaoğlu, O., “Seçilmiş dünya örneklerinde mezuniyet sonrası halk sağlığı eğitimi,” III.

Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Kongre Özet Kitabı, Sağlık Bakanlığı Basımevi, 83, 1992.

(yayımlanmıştır: Sağlık Dergisi (Medical Journal) Sağlık Bakanlığı, 68 (1-2), 67-81, 1996). (Sözel bildiri).

E2. Hamzaoğlu, O., “Türkiye'de halk sağlığı uzmanlık eğitim,” III. Ulusal Halk Sağlığı

Kongresi Kongre Özet Kitabı, Sağlık Bakanlığı Basımevi, 84, 1992. (yayımlanmıştır: Sağlık Dergisi

(Medical Journal) Sağlık Bakanlığı, 67(3-4), 67-75. 1995) (Sözel bildiri).

 

E3. Başustaoğlu, A., Gün, H., Saraçlı, M.A., Öztürk, F., Baysallar, M., Hamzaoğlu, O., Evren,

G., “Helikobakter Pylori İnfeksiyonlarının Tanısında Kullanılan Çeşitli Metodların

Karşılaştırılması,” Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi,  Ürgüp,

11-15 Eylül 1994. (Sözel bildiri).

 

E4. Hamzaoğlu, O., Bakır, B., Güleç, M., Uçar, M., “Genç erişkin erkeklerin iç organ yerleşim

yeri bilgisi,” IV. Ulusal Halk Sağlığı Kongre Kitabı, 144-147, 12-16 Eylül 1994. (yayımlanmıştır:

Doktor, 3 (1), 29-3. 1995.) (Sözel bildiri).

E5. Hamzaoğlu, O., Arpac, F., Berk, A.Ö., “Ankara’ da iki merkezde yapılan kemik iliği nakillerinin sağkalım olasılıkları,” XI. Ulusal Kanser Kongresi, Türk Onkoloji Dergisi, 10(2), 68, 1995. (Poster bildiri).

E6. Arpacı, F., Öztürk, B., Özet, A., Kömürcü, S., Hamzaoğlu, O., Berk, A.Ö., “Germ hücreli testis kanserlerinde kemoterapi sonuçları,” XI. Ulusal Kanser Kongresi. Türk Onkoloji Dergisi, 10(2), 126, 1995. (Poster bildiri).

E7. Arpacı, F., Özet, A., Kömürcü, Ş., Taşar, M., Bulakbaşı, N., Hamzaoğlu, O., Berk, Ö., Alemdaroğlu, A., “Primer ve izole metastatik karaciğer tümörlerinde transkatater,” XI. Ulusal Kanser Kongresi. Türk Onkoloji Dergisi, 10(2), 86, 1995. (Poster bildiri).

E8. Hamzaoğlu, O., Ulusoy, M., “Türkiye’de sağlıkta yoksunlukların bölgelere göre farklılığı,” Halk Sağlığı Günleri (Erişkin Sağlığı) Özet Kitabı, S-12, 3-7 Eylül 1995. (yayımlanmıştır:Toplum ve Hekim, 72, 2-6. 1996). (Sözel bildiri).

E9. Tekbaş, F., Hamzaoğlu, O., “Koroner kalp hastalığında bazı risk faktörlerinin araştırılması,” Halk Sağlığı Günleri (Erişkin Sağlığı) Özet Kitabı, K-1, 3-7 Eylül 1995. (yayımlanmıştır: Medikal Network Klinik Bilimler, 2 (9), 166 -170. 1996).

 

E10. Hamzaoğlu, O., Kömürcü, S., Ceylan, S., Günçıkan, N., Arpacı, F., Özet, A., Berk, Ö., “Bir tıp fakültesi hastanesi onkoloji kliniğinde yatan hasta dosyalarının incelenmesi (1990 - 1995). Kanser Epidemiyolojisi ve Kanser Kayıtlarının Standardizasyonu Sempozyumu, 7-8 Mart 1996. (Sözel bildiri).

E11. Hamzaoğlu, O. ve Özkan, Ö., “Ankara çiğiltepe lojman bölgesinde oturanların ev kaza sıklığı ve kaza nedenlerinin saptanması,” V. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 72-81, İstanbul, 1996. (yayımlanmıştır: Accident Analysis&Prevention, 34 (1), 123-128. 2002.).

E12. Hamzaoğlu, O., Ceylan, S., Tekbaş, Ö.F., Güleç, M., Uçar, M., Günçıkan, M.N., Kır, T., Göçgeldi, E., Hoşgönül, E., Sayer, S., Hadse, M., “Askerlik görevine yeni başlayan genç erişkin erkeklerde depresyon semptomlarının sıklığının araştırılması,” V. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 659-663, İstanbul, 1996. (Yayımlanmıştır: Psychiatry Research, 119(2003), 155-162.).

E13. Ceylan, S., Hamzaoğlu, O., Beyan, C., Kömürcü, Ş., Yalçın, A., “GATA Hematoloji - Onkoloji Bilim Dalları’nda yatan hastaların halk hekimliği uygulamalarına başvuru durumlarının saptanması,” V. Ulusal Halk Sağlık Kongresi, 82-87, 12–16 Ekim 1996. (Yayımlanmıştır: Complementary Therapies in Medicine, 10(2), 94-99. 2002.).

 

E14. Hamzaoğlu, O., Uçar, M., Ceylan, S., Özkan, Ö. ve Biçer, T., “Bir tıp fakültesi hastanesinde görevli hemşirelerin Hepatit-B virüs enfeksiyonuyla ilgili risk algılamaları ile ilgili bilgi, tutum ve davranışlarının saptanması,” V. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 571-578, İstanbul, 1996.

 

E15. Arpacı, F., Özet, A., Kömürcü, Ş., Öztürk, B., Beyzadeoğlu, M., Hamzaoğlu, O., Şengül, A., Pak, Y., Yalçın, A., “Relaps yapmış veya refrakter lenfoma olgularında yüksek doz tedavi ve otolog periferal kan kök hücre transplantasyonu,”  XII. Ulusal Kanser Kongresi, P224, 23-26 Nisan 1997. (Poster bildiri).

E16. Hadse, M., Hamzaoğlu, O., Gün, H., “Kritik kontrol noktalarında tehlike analizinin değerlendirilmesi,” V. Halk Sağlığı Günleri, 42, Isparta, 8-10 Eylül 1997.

E17. Hoşgönül, E., Hamzaoğlu, O., “Genç erişkin erkeklerde akraba evliliği sıklığı,” III. Nüfusbilim Konferansı (Uluslararası Katılımlı), Ankara, 2-5 Aralık 1997.

E18. Ceylan, S., Tekbaş, Ö.F., Hamzaoğlu, O., “Erkeklerin aile planlaması eğitimi için hekim dışı sağlık personelinin eğiticilik eğitimi,” VI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Bildiri Kitabı, 47-51, Adana, 14-18 Nisan 1998. (Sözel bildiri).

E19. Ceylan, S., Tekbaş, Ö.F., Hamzaoğlu, O., “Erbaş ve erlerin aile planlaması konusunda eğiticiler tarafından eğitimi. VI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Bildiri Kitabı, 380, Adana, 14-18 Nisan 1998. (Poster bildiri).

 

E20. Tekbaş, Ö.F., Ceylan, S., Hamzaoğlu, O., “Genç erişkin erkeklerin aile planlaması eğitimi için eğitim materyali geliştirilmesi,” VI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Bildiri Kitabı, 79-83, Adana, 14-18 Nisan 1998. (Sözel bildiri).

E21. Tekbaş, Ö.F., Ceylan, S., Hamzaoğlu, O., “Genç erişkin erkeklerin aile planlaması konusunda bilgi düzeyleri,” VI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Bildiri Kitabı, 379, Adana, 14-18 Nisan 1998. (Poster bildiri).

 

 

E22. Tekbaş, Ö.F., Ceylan, S., Hamzaoğlu, O., Hadse, M., “Askerlik öncesi ve askerlik başlangıcında sigara kullanım sıklığının karşılaştırılması,” VI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Bildiri Kitabı, 470, Adana, 14-18 Nisan 1998. (Poster bildiri).

E23. Güleç, M., Tekbaş, Ö.F., Ceylan, S., Uçar, M., Hoşgönül, E., Göçgeldi, E., Kılıç, S., Kır, T., Günçıkan, M.N., Hamzaoğlu, O., Hadse, M., “Toplu yaşam yerlerinde fiziksel barınma koşullarının saptanması,” VI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Bildiri Kitabı, 415, Adana, 14-18 Nisan 1998. (Poster bildiri).

E24. Göçgeldi, E., Hamzaoğlu, O., Tekbaş, Ö.F., “Bir askeri birlikte görevli erlerde bcg aşılılık prevalansının saptanması,” VI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Bildiri Kitabı, 438, Adana, 14-18 Nisan 1998. (Poster bildiri).

E25. Hoşgönül, E., Göçgeldi, E., Tekbaş, Ö.F., Akyavuz, A., Hamzaoğlu, O., “GATA Çocuk sağlığı ve hastalıkları polikliniğine izlem için başvuran bebeklerin büyümelerine etki eden faktörlerin araştırılması,” VI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Bildiri Kitabı, 381, Adana, 14-18 Nisan 1998. (Poster bildiri).

E26. Doğan, S., Hamzaoğlu, O., “Bir HYO öğrencilerinin benlik saygısı düzeyleri ile eğitimde karşılaştıkları güçlük alanları arasındaki ilişkinin incelenmesi,” VI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Bildiri Kitabı, 465, Adana, 14-18 Nisan 1998. (Poster bildiri).

E27. Etiler, N., Çağlayan, Ç., Özcan, U., Erdoğan, M.S., Yavuz, C.I., Hamzaoğlu, O., “2001 şubat krizinin Kocaeli’de sağlık üzerine etkileri,” 8. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 488-499 Diyarbakır, Eylül 2002.

E28. Erdoğan, M.S., Yavuz, C.I., Etiler, N., Çağlayan, Ç., Hamzaoğlui O., “Kocaeli’de sanayi kuruluşlarından kaynaklanan tehlikeler,” 8. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 425-432, Diyarbakır, Eylül 2002.

E29. Hamzaoğlu, O., Yavuz, C.I., Çağlayan, Ç., Erdoğan, M.S., Etiler, N., “Kocaeli Üniversitesi. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem VI öğrencileri için işyeri stajı,”  8. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 697-703, Diyarbakır, Eylül 2002.

E30. Hamzaoğlu, O, Erdine, S., Özkan, Ö., Balta, E. ve Domaç, M., “Türkiye'de Ağrı Şikayeti Olan Erişkinlerin Analjezik Kullanım Özellikleri”, VII. Türkiye Eczacılık Kongresi, 73, İstanbul, 2003. (Sözel bildiri).

E31. Özcan,U., Yavuz, C.I., Hamzaoğlu, O., Sevin, E., Günay, O., Çağlayan, Ç., Erdoğan, M.S., Etiler, N., “Kamu yönetimi temel kanunu’nun halk sağlığı uzmanlık eğitimine etkisi: ne getiriyor? ne götürüyor ?,” IX. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı,İzmir , 6-7 Aralık 2003. (Poster bildiri).

E32. Çağlayan, Ç., Hamzaoğlu, O., Sevin, E., Sondaş. S., “KOÜTF Halk Sağlığı A.D. eğitim sağlık ocakları bölgelerinde yaşayanlarda sağlık hizmetlerine başvurular ve bunu etkileyen etmenler,”  9. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 397, Ankara, 3-6 Kasım 2004. (Poster bildiri).

E33. Özcan, U., Hamzaoğlu, O., Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinde büyüsel düşünce sıklığı,” 9. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 449, Ankara, 3-6 Kasım 2004. (Sözel bildiri).

E34. Aker, A.T., Hamzaoğlu, O., Boşgelmez, S., Kocaeli ruhsal kısa tarama ölçeği’nin geçerliliği,” 9. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 294, Ankara, 3-6 Kasım 2004. (Poster bildiri).

E35. Hamzaoğlu, O., Ulusoy, M., Özkan, Ö. ve Gökdoğan, F., “Bolu’da Yoksulluk ve Sağlık”, IX. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 379, Ankara, 2004. (Sözel bildiri).

 

E36. Çağlayan Ç., Hamzaoğlu, O., Yavuz, C.I., Erdoğan, M.S., Sondaş, S., “Kocaeli mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin sağlık durumu,” IX.Ulusal Halk Sağlığı Günleri, 351, Kızılcahamam-Ankara, 28 Eylül-01 Ekim 2005. (Poster bildiri).

 

E37. Hamzaoğlu, O., Etiler, N., Yavuz, C.I., Çağlayan, Ç.,Erdoğan, M.S., “Endüstri yoğun bölgede ölüm nedenleri: Dilovası örneği,” IX.Ulusal Halk Sağlığı Günleri, 191, Kızılcahamam-Ankara, 28 Eylül-01 Ekim 2005. (yayımlanacaktır: Turkish Medical Sciences Journal, 2010). (Sözel bildiri).

 

E38. Hamzaoğlu, O., “Türkiye’de sağlığın bugünü (Sağlıkta Dönüşüm) ne yapmalı?,” 9. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 75-76, Ankara, 7–9 Aralık 2005. (Sözel bildiri).

 

E39. Şentürk, M., Yüksel, S., Özcan, U., Hamzaoğlu. O., “Gölcük Verem Savaşı Dispanserinde 2004-2005 yıllarında kayıt altına alınan tüberküloz hastalarının sosyodemografik özellikleri,” 10. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi-Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 94, Van. 6-8 Eylül 2006. (Poster bildiri).

 

E40. Aktuğ, E., Erkoç, M., Özcan, U., Hamzaoğlu, O., “Kocaeli ili Gölcük ilçesinde 2005 yılında doğum yapan kadınların gebelikten önceki son 3 ayda ve gebelikleri süresinde sigara içme durumu ile içilen sigara miktarının bebeklerin doğum ağırlıkları üzerine etkisi. 10. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi-Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 15, Van. 6-8 Eylül 2006. (Poster bildiri).

E41. Özcan, U., Sevin, E., Sondaş, S., Etiler, N., Hamzaoğlu, O., “Birinci basamak sağlık hizmeti sunumundaki eşitsizliklere bakış,” 10. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi-Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 205 Van. 6-8 Eylül 2006. (Poster bildiri).

 

E42. Keser, F.M., Çizmecioğlu, F., Etiler, N., Yücesan, S., Hamzaoğlu, O., Hatun, Ş., Çocukluk çağında metabolik sendrom ile beslenme örüntüsü arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi,” XI. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, 215, Konya, 2006.

E43. Çizmecioğlu, F.M., Etiler, N., Erdönmez, D., Hamzaoğlu O, Hatun, Ş., “Kocaeli ili okul çocuklarında metabolik sendrom prevalansı: Toplum tabanlı araştırma. XI. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, 102, Konya, 2006. (yayımlanmıştır: J Pediatr Endocrinol Metab, Aug;22(8), 703-14. 2009).

E44. Çizmecioğlu, F.M., Etiler, N., Ergen, A., Keser, A., Hamzaoğlu, O., Hatun, Ş., “Çocukluk çağında metabolik sendrom tanısında serum adiponektin, resistin ve c-reaktif proteinin değeri,”  XI. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, 110, Konya, 2006. (yayımlanmıştır: Exp Clin Endocrinol Diabetes, 117(10), 622-7. 2009).

E45. Erdönmez D., Çizmecioğlu, F.M., Etiler, N., , Görmüş, U., Hamzaoğlu, O., Hatun, Ş.,  “İnsulin direnci ile D vitamini durumu arasındaki ilişkinin incelenmesi,” XI. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, 162, Konya, 2006.

E46. Hamzaoğlu, O., Yeni liberal politikalar ve Türkiye’de sağlıkta reform-dönüşüm. DİSK, kuruluşunun 40. yılı etkinlikleri, “Sosyal politika’da dönüşüm: Sağlık ve sosyal güvenlik” toplantısı, 12 Mayıs 2007, İstanbul. (Sözel bildiri).

 

E47. Hamzaoğlu, O., “Sağlık hakkına hayır!” Karaburun Bilim Kongresi, Bilimsel Üretim Süreci Toplumsal ve Kuramsal Biçimleri, 7-9 Eylül 2007, Karaburun Yarımadası-İzmir. (Sözel bildiri).

 

E48. Etiler, N, Çizmecioğlu, F., Hatun,Ş., Hamzaoğlu, O., “Kocaeli ili ilköğretim ikinci kısım ve lise öğrencilerinde fazla kiloluk prevalansı,” XI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 188, 23-26 Ekim 2007, Denizli. (Sözel bildiri).

 

E49. Etiler N, Çağlayan, Ç., Çizmecioğlu, F., Yavuz, C.I., Hatun,Ş., Hamzaoğlu, O., “Çalışan ve çalışmayan çocukların bazı antropometrik ölçütler yönünden karşılaştırılması: İzmit’te yapılan iki farklı araştırmanın sonuçları,” XI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 255, 23-26 Ekim 2007, Denizli. (Poster bildiri).

E50. Özkan, Ö., ve Hamzaoğlu, O., “Uluslararası sağlık emek göçü: ne, nasıl, neden”, TÜSAM 3. Sınıf Çalışmaları Sempozyumu. Türkiye İşçi Sınıfı Ve Emek Hareketi Küreselleşiyor mu?, 170-178, İstanbul, 2008. (yayımlanmıştır: Toplum ve Hekim, 23(3), 179-183. 2008). (Sözel bildiri).

 

E51. Hamzaoğlu, O., “Türkiye’de 80’den Sonra Sağlık Panelinde: Sağlık, Sağlık Hizmeti,

Sağlık Sistemleri,” Karaburun Bilim Kongresi, 3-6 Eylül,2009, Karaburun, İzmir. (Sözel bildiri).

E52. Hamzaoğlu, O., “Kapitalizm Kriz ve Sağlık,” 11. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi,245, Ankara, 9-11 Aralık 2009 (Sözel Bildiri)

E53. Hamzaoğlu, O., “Kapanış Oturumu: Akademi ve Özgürlük,” 5. Karaburun Bilim Kongresi, 2-5Eylül 2010, Karaburun, İzmir. (Sözel bildiri).

 

E54. Çağlayan, Ç., Özkan, Ö., Yavuz, M., Yüksel, S., Yavuz, CI., Etiler, N., ve Hamzaoğlu, O., “Kocaeli Üniversitesi’nde Intern Hekim ve Hemşirelerin Okul Sağlığı Birimi Çalışmaları,”  13. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 26-27, İzmir, 18-22 Ekim 2010. (Sözel bildiri).

 

E55. Hamzaoğlu, O., Özkan, Ö., Çağlayan, Ç., Yavuz M.,Yavuz, C.I., Etiler, N., ve Yüksel, S., “Sağlık Hizmetlerinde Ekip Çalışması: Intern Hekim ve Hemşirelerin Okul Sağlığı Stajı,”  13. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 189, 18-22 Ekim 2010. (Poster bildiri).

E56. Hamzaoğlu, O, “Dilovası: Kar da Maksimum Kanser de”, 6. Karaburun Bilim Kongresi, 8-11 Eylül 2011,Karaburun, İzmir. (Sözel Bildiri)

 

E57. Hamzaoğlu O., Erkoç M., Türker G., Savlı H., “Bir Sanayi Kentinin Farklı İki İlçesinde Hava Kirliliği İle Kolostrum ve Mekonyumda Ağır Metal Düzeyleri: Ön Rapor Sonuçları”, 14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 4-7 Ekim 2011, Trabzon. (Davetli Sözlü Bildiri).

E58. Duman E., Hamzaoğlu O., “İstanbul’da bir şantiyede çalışanların iş kazaları”, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi, 2-4 Aralık 2011, Ankara. (Sözel Bildiri)

F. Kitaplar:

F1. Eren, N., Hamzaoğlu, O., “Türkiye’de Bulaşıcı Hastalıklar (Communicable Diseases in Turkey) 1925-1993,” TTB Yayını, Şubat 1996, Ankara.(ISNB 975-95666-4-8)

 

F2. Kılıç, B., Hamzaoğlu, O., “Türkiye Sağlık İstatistikleri 1997,” TTB Yayını, Haziran 1997, Ankara.(ISBN 975-6984-00-7)

 

F3. Hamzaoğlu, O., “Sağlıklılık ve Etik,” İçinde: Etik bunun neresinde.  ATO Yayını, 1997, Ankara.(ISBN 975-6984-01-3).

 

F4. Hamzaoğlu, O., Kılıç, B., “Türkiye Sağlık İstatistikleri 2000,” TTB Yayını, Şubat 2000, Yayın No: 001/2000, Ankara.(ISBN 975-6984-00-7)

F5. Hamzaoğlu, O.,  Sağlık Politikaları ve Etik”. İçinde: Yaşama Dair Etikçe Bir Bakış, ATO Yayını(içinde). Nisan 2002, Ankara.(ISBN 975-6984-38-4)

F6. SoL Meclis Sağlık Komisyonu (Alpar, A., Esenler, B., Nalçacı, E., Belek, İ., Hamzaoğlu, O. ve Özkan Ö), Sosyalist Türkiye’de Sağlık içinde: Tarihsel Materyalizm ve Sağlık,  7-26. Tüm yazarlar ile ortak bölüm: Sosyalist Türkiye’de Sağlık, 249-264, NK Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, 2003.

 

F7. Sosyalist Türkiye Hangi Kaynaklarla Kalkınacak? Kapitalizmin Kaynak İsrafı ve Sosyalizmin Olanakları, Nazım Kültürevi Kitaplığı(içinde, Sağlık Komisyonu Olarak): “Sağlık Sisteminin Sosyalist Biçimde Örgütlenmesi Ne Tür Kazançlar Sağlar?”, 275-281, 2003, İstanbul.(ISBN 75-8271-598-5)

 

F8. SOSYAL GÜVENLİĞİN GASPI, SSK’nın Sosyal Güvenlik ve Sağlık Sunumundaki Yeri ve Geleceği, SES Ankara Şube, Ankara Tabip Odası Yayını(içinde “Sosyal Güvenlikte Finansman”, 45-56, Ocak 2005, Mucize Matbaacılık, Ankara.

 

F9. Eleştirel Sağlık Sosyolojisi Sözlüğü, Ed. Nalçacı E, Hamzaoğlu O, Özalp E. Nazım Kitaplığı, Nisan 2006, İstanbul.(ISBN 975827187-3)

 

F10. Hamzaoğlu O, Saçaklıoğlu Aksu F: The results of health reform in Turkey:increased and deepened inequalities, pp: 196-209. (içinde HEALTH POLICY IN EUROPE: CONTEMPORARY DILEMMAS AND CHALLENGES, Ed. by Alexis Benos, Hans Ulrich Deppe, John Lister IAHPE 2007,Lightning Source UK Ltd.)(ISBN978-0-9557333-0-7)

 

F11. Hamzaoğlu, O., “Sayılarla Türkiye’nin Sağlığı”, 523-534 (İçinde: Almanak-2006 Analizleri, Sosyal Araştırmalar Vakfı, Eylül 2007, Ezgi Matbaası, İstanbul. (ISBN 978-9944-5612-4-2)

 

F12. Hamzaoğlu O., Çağlayan, Ç., “Kocaeli Üniversitesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Adolesan Dönemi Konusundaki Bilgi ve Yaşam Tarzlarının Belirlenmesi Araştırması (İçinde Üniversite Birinci Sınıf Öğrencilerinin Adolesan Dönemi Konusundaki Bilgi ve Yaşam Tarzlarının Belirlenmesi Araştırması, Ed. Bertan M., Özcebe H., Doğan B.G., Haznedaroğlu D., Kırcalıoğlu N., Bülbül S.H., Uluslararası Çocuk Merkezi(ICC), Kasım 2007, Meteksan Matbaacılık, Ankara(ISBN: 978 9944 5124 3 5)

 

F13. Hamzaoglu, O., Kapitalizmde sağlık hizmetleri ve Dünya’da ve Türkiye’de Sağlık Reformu,” İçinde: Almanak 2008. Sosyal Araştırmalar Vakfı, 2009, 459-472, İstanbul.(ISNB: 605897157-8)

 

F14. Hamzaoğlu O., Yavuz C.I.: Sağlıkta AKP’li Dönemin Bilançosu Üzerine, 633-659(içinde AKP Kitabı, Ed. Uzgel İ., Duru B., Phoenix Yayınevi, Şubat 2009, Ankara.(ISBN: 978-605-5738-07-5)

 

F15. Hamzaoğlu, O., Özkan, Ö., “Neoliberal Ekonomik Politikaların Tıp ve Hemşirelik Eğitimine Etkileri,”, İçinde: Neoliberal Dönüşüm Sürecinde Üniversiteler. Ed. Ergüneş N., Alçın S., 49-74. TAREM, İstanbul, 2010.

 

F16. Hamzaoglu, O., “Sağlık Hizmetleri Metadır Finansman Kaynaklarının Kökenindeki Farklılık Sömürü Oranındaki Farklılıktan Kaynaklanır” İçinde: Almanak 2009. Sosyal Araştırmalar Vakfı, 2010, 465-476, İstanbul.(ISNB: 9786056157912)

F17. Hamzaoğlu, O., “Gözü kulağı Bologna’da olan öğretim görevlileri”, İçinde: Bologna Süreci Sorgulanıyor, Ed. Nevzat Evrim Önal, 139-143. Yazılama, Nisan 2011, İstanbul.

F18. Hamzaoğlu, O., “Sermaye-İktidar-Üniversite Şemsiyesi Altında Bilimsel Bilgi Üretmek: Bilimsel Araştırma Sürecinde Üniversite-İktidar İlişkisi”, İçinde: Metalaşma ve İktidarın Baskısındaki Üniversite, Der. Fuat Ercan, Serap Korkusuz Kurt, . Sosyal Araştırmalar Vakfı, Aralık 2011, İstanbul.

G. DİĞER

SCI, SCI Expended, SSCI Kapsamındaki Dergilerde Hakemlik:

Amme İdaresi Dergisi. Makale Hakemliği. 2009, 2010 (SSCI, SOC, C Grubu dergi).

Turkish Journal of Medical Sciences(Türk Sağlık Bilimleri Dergisi). Makale Hakemliği. 2010. (SCI, C Grubu dergi).

Asia-Pasific Journal of Public Health. Makale Hakemliği. 2010, 2011 (SCI-Expanded, SSCI)

Journal of Health Care for the Poor and Underserved. Makale Hakemliği. 2010. (SSCI, SOC, C Grubu dergi).

Science of the Total Environment Makale Hakemliği.  2011.(SCI, FEN A Grubu Dergi)

 

Bilimsel Dergilerde Görevler:

Türk Tabipleri Birliği, Toplum ve Hekim Dergisi, Yayın Kurulu üyeliği. Ekim 1993-Ocak 1999.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Danışma Kurulu üyeliği, Ocak 1997 -

Türk Tabipleri Birliği, Toplum ve Hekim Dergisi, Araştırma Danışma Kurulu üyeliği, Haziran 1998 -

Pamukkale Tıp Dergisi, Danışma Kurulu Üyeliği. Ocak 2008-

Toplum ve Hekim Dergisi Editörü. Ocak 1999-

Toplum Sağlık ve Eczacı Dergisi, Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği. Ağustos 2001–Şubat 2002.