10.30-13.00

  1. I.Giriş

Onurumuzu Savunuyoruz Hareketi Yürütücüleri (Cem Terzi, İzge Günal, Erkin Baser, Emel Yuvayapan, Feride Tanık, Harun Balcıoğlu, Cavit Işık Yavuz, Ali Özyurt, Nazmi Algan) adına Cem Terzi

  1. II.Kurumsal Destekçiler’in katılımcılara mesajları

(TTB, KESK, EğitimSen, SES, Tabip Odaları, Sendikalar, Üniversite Konseyleri Derneği, Sivil Toplum Örgütleri, İstanbul Barosu, Çağdaş Hukukçular Derneği ve diğer katılanlar)

  1. III.Baskı ve Taciz Bilim İnsanını nasıl etkiliyor?

Onur Hamzaoğlu

IV. Türkiye’de ve Dünyada Akademik Özgürlük ve Toplumsal Sorumluluk Sunumları

İzzettin Önder

Özgür Müftüoğlu

Nuri Abacıoğlu

  1. V.Serbest Tartışma ve Katkılar

Katılımcılar

  1. VI.Sonuç Bildirgesinin Okunması ve Oylanması