Dilovası Bölgesinde Çevre Kirliliği ve Sağlık Sakıncaları Üzerine Başlayan Tartışmanın Geldiği Nokta Kaygı ve Rahatsızlık Vericidir

Dilovası bölgesinde kanser olguları, ölüm, ağır metaller ve çevre kirliliği üzerine yapılan açıklamalar ve tartışmaları Dernek olarak izlemeye çalışıyoruz. Edindiğimiz bu izlenimleri ve bilgileri kamuoyu ile paylaşma gereksinimi duymaktayız.

Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, 2005 yılında Dilovası bölgesindeki kanser olguları ve çevresel kirlilik üzerine yaptığı açıklama ile bir tartışma başlatmıştır.

Daha sonra yaptığı iki çalışma ile gaitada ve anne sütünde ağır metalleri incelemiş, bu çalışmaların sonuçlarını kamuoyuna açıklamıştır. Hamzaoğlu bilimsel verilere atıfta bulunarak bazı görüşler ileri sürmüş ve bunu karşı görüşlerin açıklanması izlemiştir.

ncak süreç bilimsel tartışmanın ötesine geçerek, Savcılığa, Üniversiteye ve Yükseköğrenim Kurumuna yapılan şikayetler sonucu, soruşturma ve mahkeme boyutuna taşınmıştır.  Bilimsel bir araştırmaya dayanarak yapılan çalışmanın bu boyutlara gelmesi pek çok açıdan kaygı vericidir.

Öncelikle bilim insanları yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgileri hem bilimsel yayınlarda hem de diğer yayınlarda paylaşma hakkına sahiptir. Varsa karşı görüşler de bilimsel yol ve yöntemler kullanılarak açıklanır ve tartışılır. Bunun dışındaki soruşturma, yargılanma gibi girişimler bilimi baskı altına alma anlamına gelir.  

Yapılan açıklamalar konusunda herkesin hemfikir olması gerekmez. Farklı düşünenler ya da ellerinde farklı veriler olanlar bu veriler üzerinden karşı görüş oluşturabilirler. Bilimsel açıklamalara karşı bu tür soruşturmacı ve yasakçı yaklaşımlar yanlıştır ve tehlikelidir. Bu tür yaklaşımlar bilim insanlarının toplumu uyarma görevini yerine getirmesine engel oluşturur.

Üstelik bu yaklaşım anayasamıza da aykırıdır. Anayasanın 27. Maddesi “ Herkes, bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma hakkına sahiptir” demektedir.  Yöneticilerin ve siyasal otoritenin bilimsel çalışmalar hakkında açıklama yapanlar üzerinde baskı kurması ya da kurdurması, soruşturma açması kabul edilemez.   

Dernek olarak süreci izlemek, aynı zamanda sorunun sağlıklı bir biçimde çözümü için çaba göstermek kararlılığı içindeyiz. Gelinen bu noktadan Derneğimiz ve üyelerimiz rahatsızlık duymaktadır.  Belediye Başkanı ve Kanser Savaş Daire Başkanı’nın şikayetlerini geri çekmesini, soruşturmaların kaldırılmasını ve konunun bilimsel zeminde tartışılmasını bekliyoruz.  16.05.2011

Saygılarımızla…

HALK SAĞLIĞI UZMANLARI DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

{backbutton}